Събития с лица свързани с компанията НАЙДЕНОВА 2014 (ЕИК: 202934593)
Events with persons connected to the company NAYDENOVA 2014 (ID: 202934593)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202934593)
Към 2020-01-28 22:21:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 22:21:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-08 11:17:26НАЙДЕНОВА 2014
NAYDENOVA 2014
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-02-08 11:17:26НАЙДЕНОВА 2014 ЕООД
NAYDENOVA 2014 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ”Възраждане” 2 1
2014-02-08 11:17:26НАЙДЕНОВА 2014 ЕООД
NAYDENOVA 2014 EOOD
SubjectOfActivity
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/; откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; архитектурна и проектантска дейност; проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строително-ремонтна дейност; сделки с движимо и недвижимо имущество; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; вътрешна и външна търговия; реекспорт; бартерни сделки; комисионна търговия; производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствени и наети средства; озеленяване; охранителна дейност /след лиценз/; консултантски услуги; маркетинг, реклама и дизайн; търговия с петрол и петролни продукти; преработка и търговия с продукти от растителен и животински произход, посредническа дейност информиране и наемане на работа в страната и чужбина; организиране и провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове; посредничество при наемни отношения, както и други дейности незабранени от закона.
2014-02-08 11:17:26Румяна Иванова Матева - Найденова
Rumyana Ivanova Mateva - Naydenova
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-08 11:17:26Румяна Иванова Матева - Найденова
Rumyana Ivanova Mateva - Naydenova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НАЙДЕНОВА 2014 NAYDENOVA 2014 (ЕИК: 202934593)
Check other registries about the company НАЙДЕНОВА 2014 NAYDENOVA 2014 (ID: 202934593)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More