Събития с лица свързани с компанията ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ (ЕИК: 202935058)
Events with persons connected to the company ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV (ID: 202935058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202935058)
Към 2020-01-20 21:31:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 21:31:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-10 11:33:55ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ
ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV
LegalForm
Едноличен търговец
2014-02-10 11:33:55ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ ЕТ
ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2014-02-10 11:33:55ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ ЕТ
ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕПРЕРАБОТЕНА И ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКО НЕЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.
2014-02-10 11:33:55ПАВЛИН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
PAVLIN ATANASOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV (ЕИК: 202935058)
Check other registries about the company ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2014 - ПАВЛИН АНГЕЛОВ ZEMEDELETS 2014 - PAVLIN ANGELOV (ID: 202935058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More