Събития с лица свързани с компанията Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс (ЕИК: 202972213)
Events with persons connected to the company Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits (ID: 202972213)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202972213)
Към 2020-02-19 10:28:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:28:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-16 11:21:04Мариана Иванова Казакова
Mariana Ivanova Kazakova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-16 11:21:04Мариана Иванова Казакова
Mariana Ivanova Kazakova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-06 14:26:36Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс
Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits
LegalForm
Акционерно дружество
2014-03-06 14:26:36Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс АД
Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул.Джавахарлал Неру 28
2014-03-06 14:26:36Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс АД
Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул.Джавахарлал Неру 28
2014-03-06 14:26:36Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс АД
Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, BKЛЮЧИTEЛHO OTГЛEЖДAHE HA ЛOЗЯ И ПPOИЗBOДCTBO HA BИHO; TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; XOTEЛИEPCTBO, ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO; MAPKETИHГOBA, TЪPГOBCKA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPEPAБOTKA HA ГPOЗДE И ПPOДУKTИ OT ГPOЗДE, ПPOИЗBOДCTBO HA BИHO, BИHEH KOHЦEHTPAT, БУTИЛИPAHE HA BИHO И ДPУГИ ПPOДУKTИ OT ГPOЗДE, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2014-03-06 14:26:36Никола Димитров Хаджиев
Nikola Dimitrov Hadzhiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-06 14:26:36Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-06 14:26:36Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-06 14:26:36Никола Димитров Хаджиев
Nikola Dimitrov Hadzhiev
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits (ЕИК: 202972213)
Check other registries about the company Саут-Йист Юропиън Уайн енд Спиритс Saut-Yist YUropian Uayn end Spirits (ID: 202972213)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More