Събития с лица свързани с компанията АП Март (ЕИК: 202972747)
Events with persons connected to the company AP Mart (ID: 202972747)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202972747)
Към 2020-01-24 15:09:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 15:09:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-29 15:05:37АП Март ЕАД
AP Mart EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Административна сграда Сплендид палас, ул. Триадица 5Б
2015-11-02 15:57:48Арсу Дюран
Arsu Dyuran
ФРАНЦИЯDirector
2015-11-02 15:57:48Томас Сарпкан
Tomas Sarpkan
ФРАНЦИЯDirector
2015-03-21 15:53:24АП Март
AP Mart
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2015-03-21 15:53:24ЮРОПИЪН РИТЕЙЛ ИНВЕСТМЪНТ С.А.
YUROPIAN RITEYL INVESTMANT S.A.
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2014-07-21 10:15:17Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
Procurators
2014-06-10 18:33:54АЛЕКСАНДРИНА БОЖИДАРОВА БЯНДОВА
ALEKSANDRINA BOZHIDAROVA BYANDOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-10 18:33:54АЛЕКСАНДРИНА БОЖИДАРОВА БЯНДОВА
ALEKSANDRINA BOZHIDAROVA BYANDOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-10 18:33:54ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ РАНГЕЛОВ
VLADIMIR ALEKSANDROV RANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-10 18:33:54ЯВОР НЕДЕВ КАМБУРОВ
YAVOR NEDEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-07 16:15:53АП Март
AP Mart
LegalForm
Акционерно дружество
2014-03-07 16:15:53АП Март АД
AP Mart AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А
2014-03-07 16:15:53АП Март АД
AP Mart AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А
2014-03-07 16:15:53АП Март АД
AP Mart AD
SubjectOfActivity
покупко-продажба на стоки и вещи в страната и чужбина; производство и преработка на хранителни и промишлени стоки; производство и търговия със селскостопанска продукция, включително животинска; покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; проектиране и строителство; изграждане, развитие, управление и експлоатация на супермаркети и хипермаркети; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност; сервизни, ремонтни, транспортни, спедиционни, складови, рекламни, туристически, хотелиерски и лизингови дейности; сделки с интелектуална собственост; рекламна дейност; маркетингови проучвания и анализи на пазара, както и всякакви други дейности и сделки, които не са забранени от закона.
2014-03-07 16:15:53Петър Цветанов Дудоленски
Petar TSvetanov Dudolenski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-07 16:15:53Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-07 16:15:53Петър Цветанов Дудоленски
Petar TSvetanov Dudolenski
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-07 16:15:53Ричард Уилям Макдоналд
Richard Uilyam Makdonald
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата АП Март AP Mart (ЕИК: 202972747)
Check other registries about the company АП Март AP Mart (ID: 202972747)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More