Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИТПРОМ (ЕИК: 202975316)
Events with persons connected to the company VITPROM (ID: 202975316)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202975316)
Към 2019-12-12 01:26:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 01:26:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-22 15:09:55ВИТПРОМ ООД
VITPROM OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКИ - ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ВЕЩИ; ОТКРИВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ МАГАЗИНИ И ТЪРГОВСКИ ЗАВЕДЕНИЯ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВИК УСЛУГИ-ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ; ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ; АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ- ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ НА ВСЯКАКЪВ ВИД АВТОМОБИЛИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД МАШИНИ ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ! ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ КАТО ЛИЦА ПО ЧЛ. 18 АЛ. 1 Т.З ОТ ЗСП; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАДЛЕЖЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО.
2015-03-21 11:04:46ВИТПРОМ ООД
VITPROM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул. ОКОЛОВРЪСТНА 100
2014-03-10 10:42:33ВИТПРОМ
VITPROM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-03-10 10:42:33ВИТПРОМ ООД
VITPROM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дерманци 5780 ул.ОКОЛОВРЪСТНА 100
2014-03-10 10:42:33ВИТПРОМ ООД
VITPROM OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид ; продажба на стоки от собствено производство; търговски - търговия на едро и дребно с всички видове стоки не забранени от закона ; внос и износ на стоки и вещи; откриване и поддържане на собствени или наети магазини и търговски заведения; строителство, ремонт, поддръжка на сгради и съоръжения; ВиК услуги-изграждане и поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи и системи; изграждане, поддържане и ремонт на електроинсталационни мрежи и системи; авторемонтни услуги- поддръжка и сервиз на всякакъв вид автомобили и селскостопанска техника; предоставяне на всякакъв вид машини техника и съоръжения; предоставяне на социални услуги като лица по чл. 18 ал. 1 т.З от ЗСП; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, дейност; консултанска дейност както и всяка друга дейност незабранена от закона, за която не се изисква разрешение от надлежен държавен орган преди регистрацията на дружеството.
2014-03-10 10:42:33РУМЕН ИВАНОВ ДАКОВ
RUMEN IVANOV DAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-10 10:42:33МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-10 10:42:33МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ
MARIN GEORGIEV GAVRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-10 10:42:33РУМЕН ИВАНОВ ДАКОВ
RUMEN IVANOV DAKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВИТПРОМ VITPROM (ЕИК: 202975316)
Check other registries about the company ВИТПРОМ VITPROM (ID: 202975316)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate