Събития с лица свързани с компанията Мирам Инвестмънтс (ЕИК: 202987998)
Events with persons connected to the company Miram Investmants (ID: 202987998)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202987998)
Към 2020-01-27 22:24:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 22:24:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-21 13:54:49Сайпем България ЕООД
Saypem Balgariya EOOD
SubjectOfActivity
събиране и експорт на скрап и второкачествени метални продукти, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите регистрации, лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2015-05-21 13:54:49Ласло-Левенте Мани
Laslo-Levente Mani
РУМЪНИЯManager
2015-05-21 13:54:49Ласло-Левенте Мани
Laslo-Levente Mani
РУМЪНИЯSoleCapitalOwner
2015-05-21 13:54:49ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
VISTRA SHELF KOMPANIYS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Ласло-Левенте Мани
2015-05-21 13:54:49Ласло-Левенте Мани
Laslo-Levente Mani
РУМЪНИЯShareTransfer
Buy from: ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
2015-01-09 09:41:08ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
VISTRA SHELF KOMPANIYS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-07-25 14:15:28Мирам Инвестмънтс ЕООД
Miram Investmants EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ”Цар Освободител” 2
2014-03-17 16:18:17Мирам Инвестмънтс
Miram Investmants
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-03-17 16:18:17Мирам Инвестмънтс ЕООД
Miram Investmants EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Кърниградска 19
2014-03-17 16:18:17Мирам Инвестмънтс ЕООД
Miram Investmants EOOD
SubjectOfActivity
придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в България; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2014-03-17 16:18:17Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2014-03-17 16:18:17„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Мирам Инвестмънтс Miram Investmants (ЕИК: 202987998)
Check other registries about the company Мирам Инвестмънтс Miram Investmants (ID: 202987998)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More