Събития с лица свързани с компанията Ен Ейч Си Ай (ЕИК: 203000413)
Events with persons connected to the company En Eych Si Ay (ID: 203000413)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203000413)
Към 2020-01-20 05:27:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 05:27:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-25 11:25:18ВЕЛИЧКО АНТОНОВ АПОСТОЛОВ
VELICHKO ANTONOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-05-25 11:25:18ВЕЛИЧКО АНТОНОВ АПОСТОЛОВ
VELICHKO ANTONOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-23 12:58:38КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА – АПОСТОЛОВА
KRASIMIRA VALCHEVA VALCHEVA – APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-23 12:58:38КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА – АПОСТОЛОВА
KRASIMIRA VALCHEVA VALCHEVA – APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-18 11:41:47ВЕЛИЧКО АНТОНОВ АПОСТОЛОВ
VELICHKO ANTONOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-12-18 11:41:47ВЕЛИЧКО АНТОНОВ АПОСТОЛОВ
VELICHKO ANTONOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-06 15:23:40Ен Ейч Си Ай ЕАД
En Eych Si Ay EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Люботрън 1
2014-10-17 11:03:15Ен Ейч Си Ай ЕАД
En Eych Si Ay EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул. „Джеймс Баучер“ 103
2014-03-25 12:17:46Ен Ейч Си Ай
En Eych Si Ay
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-03-25 12:17:46Ен Ейч Си Ай ЕАД
En Eych Si Ay EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град ул. „Йордан Йосифов“ 8 Б
2014-03-25 12:17:46Ен Ейч Си Ай ЕАД
En Eych Si Ay EAD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА НОРМАТИВЕН АКТ.
2014-03-25 12:17:46КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА – АПОСТОЛОВА
KRASIMIRA VALCHEVA VALCHEVA – APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-25 12:17:46КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА – АПОСТОЛОВА
KRASIMIRA VALCHEVA VALCHEVA – APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-25 12:17:46НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕНЕВ
NIKOLAY STEFANOV PENEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-25 12:17:46АТАНАС ТРИФОНОВ БОГДАНОВ
ATANAS TRIFONOV BOGDANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-25 12:17:46ВЕЛИЧКО АНТОНОВ АПОСТОЛОВ
VELICHKO ANTONOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Ен Ейч Си Ай En Eych Si Ay (ЕИК: 203000413)
Check other registries about the company Ен Ейч Си Ай En Eych Si Ay (ID: 203000413)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More