Събития с лица свързани с компанията АГРО ФОБОС (ЕИК: 203136192)
Events with persons connected to the company AGRO FOBOS (ID: 203136192)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203136192)
Към 2020-02-18 16:14:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:14:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-03 15:48:04АГРО ФОБОС
AGRO FOBOS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-07-03 15:48:04АГРО ФОБОС ООД
AGRO FOBOS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Априлово 6281
2014-07-03 15:48:04АГРО ФОБОС ООД
AGRO FOBOS OOD
SubjectOfActivity
Производство и търговия със земеделска продукция, животновъдство, търговия с торове и препарати, отдаване на земеделска техника под наем, извършване на всякаква дейност като земеделски производител; биоземеделие; търговия с всякакви промишлени стоки и стоки за бита; покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, както в страната, така и в чужбина.
2014-07-03 15:48:04Тихомир Милчев Жеков
Tihomir Milchev ZHekov
БЪЛГАРИЯManager
2014-07-03 15:48:04Живко Милчев Жеков
ZHivko Milchev ZHekov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-03 15:48:04Тихомир Милчев Жеков
Tihomir Milchev ZHekov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-03 15:48:04Петко Георгиев Маджаров
Petko Georgiev Madzharov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АГРО ФОБОС AGRO FOBOS (ЕИК: 203136192)
Check other registries about the company АГРО ФОБОС AGRO FOBOS (ID: 203136192)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More