Събития с лица свързани с компанията ПРОКСИ СМ (ЕИК: 203146659)
Events with persons connected to the company PROKSI SM (ID: 203146659)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203146659)
Към 2020-01-23 22:27:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:27:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-07 17:53:38ПРОКСИ СМ ЕООД
PROKSI SM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 Младост 426 Г
2017-04-07 17:53:38Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАManager
2017-04-07 17:53:38Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАSoleCapitalOwner
2017-04-07 17:53:38Андон Николаев Атанасов
Andon Nikolaev Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Лидия Павловна Шостак
2017-04-07 17:53:38Лидия Павловна Шостак
Lidiya Pavlovna SHostak
УКРАЙНАShareTransfer
100 Buy from: Андон Николаев Атанасов
2016-04-15 17:26:48АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-15 17:26:48АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-04-15 17:26:48ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
DIMITAR ZHEKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
2016-04-15 17:26:48АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
2015-06-25 19:13:40ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
DIMITAR ZHEKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-06-25 19:13:40ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
DIMITAR ZHEKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-06-25 19:13:40АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
2015-06-25 19:13:40ДИМИТЪР ЖЕКОВ МИХАЙЛОВ
DIMITAR ZHEKOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
2014-07-12 13:15:44ПРОКСИ СМ
PROKSI SM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-07-12 13:15:44ПРОКСИ СМ ЕООД
PROKSI SM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. България 132 А
2014-07-12 13:15:44ПРОКСИ СМ ЕООД
PROKSI SM EOOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; внос и износ на стоки и услуги, лизингова дейност, реклама, мениджмънт и маркетинг; туристически, рекламни, и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2014-07-12 13:15:44АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-07-12 13:15:44АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОКСИ СМ PROKSI SM (ЕИК: 203146659)
Check other registries about the company ПРОКСИ СМ PROKSI SM (ID: 203146659)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More