Събития с лица свързани с компанията Хювепроджект (ЕИК: 203170376)
Events with persons connected to the company Hyuveprodzhekt (ID: 203170376)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203170376)
Към 2020-01-25 00:25:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-25 00:25:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 00:57:24ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-05-02 00:57:24Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2017-11-09 12:36:08Еди Давид Дж. Пирон
Edi David Dzh. Piron
БЕЛГИЯDirector
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Инк.
Hyuvefarma Ink.
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-09-12 17:05:21Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2017-09-12 17:05:21КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK BALGARIYA AD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21СИБАНК ЕАД
SIBANK EAD
AtPawnCreditor
2017-09-12 17:05:21БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
BNP PARIBA S.A. - KLON SOFIYA KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-13 20:06:16Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-13 20:06:16Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-12-13 20:06:16Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-12-11 01:15:23Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-11 01:15:23Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-03-01 14:58:19Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-01 14:58:19Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditors
2016-02-24 20:15:08Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-02-24 20:15:08УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 20:15:08Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-02-23 18:38:12Биовет АД
Biovet AD
DebtorOverSecureClaims
2016-02-23 18:38:12Бентам Холсейл Синдикейтид Лоун Фънд, с рег. номер 110077159
Bentam Holseyl Sindikeytid Loun Fand, s reg. nomer 110077159
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:04:26Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:04:26Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Международна инвестиционна банка с рег.номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg.nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:04:26Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, с рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, s reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2015-07-29 18:49:26Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-29 18:49:26Мария Илиева Терзиева
Mariya Ilieva Terzieva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 18:49:26Георги Петров Домусчиев
Georgi Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 18:49:26Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-10 16:22:32Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-11-10 16:22:32ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditors
2014-11-04 17:23:01СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
AtPawnCreditors
2014-11-04 17:23:01УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01КейБиСи Банк НВ, с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, s reg. nomer 0462.920.226
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01КДБ Банк Юръп Лтд, с регистрационен номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s registratsionen nomer 01-10-041313
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2014-11-04 17:23:01Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2014-09-01 21:36:05Хювефарма Холдингс Б.В.
Hyuvefarma Holdings B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 „Изток“ ул. „Николай Хайтов“ 3 А
2014-07-31 14:47:18Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
SubjectOfActivity
Външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, хотелиерство, туризъм (съобразно разпоредбите на законодателството на Република България), ресторантьорство, счетоводни услуги, маркетингови услуги, холдингова дейност като придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.
2014-07-31 14:47:18Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-31 14:47:18Асен Петров Хинов
Asen Petrov Hinov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18Ирена Стоянова Куманова
Irena Stoyanova Kumanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18Явор Иванов Илиев
YAvor Ivanov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-31 14:47:18АДВАНС ПРОПЪРТИС
ADVANS PROPARTIS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Хювепроджект Hyuveprodzhekt (ЕИК: 203170376)
Check other registries about the company Хювепроджект Hyuveprodzhekt (ID: 203170376)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More