Събития с лица свързани с компанията ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ (ЕИК: 203184511)
Events with persons connected to the company PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE (ID: 203184511)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203184511)
Към 2020-01-24 00:15:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 00:15:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-06 11:44:46КИРИЛ КРУМОВ МИХАЙЛОВ
KIRIL KRUMOV MIHAYLOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2014-10-23 12:12:30Валентин Вилиянов Гетов
Valentin Viliyanov Getov
Procurators
2014-08-13 18:46:32ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ
PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE
LegalForm
Акционерно дружество
2014-08-13 18:46:32ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ АД
PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин - център бул. Джавахарлал Неру 28 Силвър център
2014-08-13 18:46:32ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ АД
PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE AD
SubjectOfActivity
Извършване на допълнително пенсионно осигуряване. Набиране на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управление на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащане на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон и определени в осигурителните договори.Набиране на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон.
2014-08-13 18:46:32Кирил Крумов Михайлов
Kiril Krumov Mihaylov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-08-13 18:46:32Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-13 18:46:32Кирил Крумов Михайлов
Kiril Krumov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-13 18:46:32Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE (ЕИК: 203184511)
Check other registries about the company ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УТРЕ PENSIONNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO UTRE (ID: 203184511)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More