Събития с лица свързани с компанията Ес Джи Инвестмънт (ЕИК: 203266702)
Events with persons connected to the company Es Dzhi Investmant (ID: 203266702)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203266702)
Към 2020-02-18 19:02:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:02:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт
Es Dzhi Investmant
LegalForm
Акционерно дружество
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт АД
Es Dzhi Investmant AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 135
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт АД
Es Dzhi Investmant AD
SubjectOfActivity
Разработване, продажба, внедряване, обучение и съпровождане на софтуерни продукти, придобиване и продажба на участия в български и чуждестранни дружества,и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2014-10-07 22:04:58Момчил Николов Зарев
Momchil Nikolov Zarev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-10-07 22:04:58Петър Николаев Коняров
Petar Nikolaev Konyarov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-07 22:04:58Момчил Николов Зарев
Momchil Nikolov Zarev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-07 22:04:58Явор Людмилов Джонев
YAvor Lyudmilov Dzhonev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-07 22:04:58СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
SIRMA GRUP HOLDING
TransformingCompany
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт
Es Dzhi Investmant
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата Ес Джи Инвестмънт Es Dzhi Investmant (ЕИК: 203266702)
Check other registries about the company Ес Джи Инвестмънт Es Dzhi Investmant (ID: 203266702)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More