Събития с лица свързани с компанията УЕЛДРИНКС (ЕИК: 203281145)
Events with persons connected to the company UELDRINKS (ID: 203281145)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203281145)
Към 2020-06-04 06:47:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 06:47:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-25 01:11:46МАРТИН ЗЕЕЛЕ
MARTIN ZEELE
ГЕРМАНИЯPartner
2016-07-25 01:11:46ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-25 01:11:46Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: Мартин Зееле
2016-07-25 01:11:46Мартин Зееле
Martin Zeele
ГЕРМАНИЯShareTransfer
30 Buy from: Явор Николаев Драганов
2016-05-22 23:24:59ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-22 23:24:59Пик Юрген
Pik YUrgen
ГЕРМАНИЯShareTransfer
150 Sell to: Явор Николаев Драганов
2016-05-22 23:24:59Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: Пик Юрген
2015-12-15 20:55:30ВЕСЕЛИН БОРИСОВ БОРИСОВ
VESELIN BORISOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-15 20:55:30МАРТИН ЗЕЕЛЕ
MARTIN ZEELE
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-15 20:55:30Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Мартин Зееле
2015-12-15 20:55:30Мартин Зееле
Martin Zeele
ГЕРМАНИЯShareTransfer
20 Buy from: Веселин Борисов Борисов
2015-11-21 19:53:48ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
TIHOMIR GEORGIEV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-11-21 19:53:48ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-11-21 19:53:48Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2015-11-21 19:53:48Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
50 Sell to: Явор Николаев Драганов
2015-11-21 19:53:48Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Александър Евгениевич Камчаров
2015-11-21 19:53:48Тихомир Георгиев Йовчев
Tihomir Georgiev Yovchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Явор Николаев Драганов
2015-11-21 19:53:48Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: Тихомир Георгиев Йовчев
2015-08-05 19:10:08ВЕСЕЛИН БОРИСОВ БОРИСОВ
VESELIN BORISOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-05 19:10:08ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
TIHOMIR GEORGIEV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-05 19:10:08Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-05 19:10:08Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
10 Sell to: Веселин Борисов Борисов
2015-08-05 19:10:08Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Александър Евгениевич Камчаров
2015-08-05 19:10:08Тихомир Георгиев Иовчев
Tihomir Georgiev Iovchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Веселин Борисов Борисов
2015-08-05 19:10:08Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Тихомир Георгиев Иовчев
2015-04-30 23:08:14ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
TIHOMIR GEORGIEV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-30 23:08:14Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-30 23:08:14Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-30 23:08:14Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
40 Sell to: Веселин Борисов Борисов
2015-04-30 23:08:14Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: Александър Евгениевич Камчаров
2015-04-30 23:08:14Тихомир Георгиев Иовчев
Tihomir Georgiev Iovchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Sell to: Веселин Борисов Борисов
2015-04-30 23:08:14Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: Тихомир Георгиев Иовчев
2015-02-02 20:41:53Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2014-10-30 17:49:04УЕЛДРИНКС
UELDRINKS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-10-30 17:49:04УЕЛДРИНКС ООД
UELDRINKS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ГРАДИНА 21
2014-10-30 17:49:04УЕЛДРИНКС ООД
UELDRINKS OOD
SubjectOfActivity
Външно и вътрешно търговска дейност; реализация на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция (без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата) и на стоки от собствено производство, в това число хранителни стоки; внос-износ; разфасовъчна и преработвателна дейност; складови сделки; стоков контрол; представителство (без процесуално), посредничество и агентство, на български и чужди юридически и физически лица в страната и в чужбина; мениджмънт, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддържане на сгради и съоръжения, производство на строителни материали, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване под наем на имоти и вещи, лизинг, рекламно-информационна дейност (без кино и печат), откриване и експлоатация на обекти за обществено хранене и магазинна мрежа, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автомонтьорска и сервизна дейност, внос, износ и реекспорт, услуги за бита, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги; лицензионни сделки, както и всички останали дейности, не забранени със закон.
2014-10-30 17:49:04Тихомир Георгиев Йовчев
Tihomir Georgiev Yovchev
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-30 17:49:04Тихомир Георгиев Йовчев
Tihomir Georgiev Yovchev
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-30 17:49:04Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-30 17:49:04Мартин Зееле
Martin Zeele
ГЕРМАНИЯPartner
2014-10-30 17:49:04Пик Юрген
Pik YUrgen
ГЕРМАНИЯPartner
2014-10-30 17:49:04Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УЕЛДРИНКС UELDRINKS (ЕИК: 203281145)
Check other registries about the company УЕЛДРИНКС UELDRINKS (ID: 203281145)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More