Събития с лица свързани с компанията ОРБЕЛОС БГ (ЕИК: 203283897)
Events with persons connected to the company ORBELOS BG (ID: 203283897)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203283897)
Към 2020-02-18 17:16:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:16:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-13 14:22:08ОРБЕЛОС БГ ООД
ORBELOS BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.“Георги Апостолов” 16
2016-12-13 14:22:08КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-13 14:22:08ГРИГОРИЙ ГРИШЕВ КОСТОВ
GRIGORIY GRISHEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-13 14:22:08Григорий Гришев Костов
Grigoriy Grishev Kostov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Кирил Георгиев Георгиев
2016-12-13 14:22:08Кирил Георгиев Георгиев
Kiril Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Григорий Гришев Костов
2014-10-31 16:49:34ОРБЕЛОС БГ
ORBELOS BG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-10-31 16:49:34ОРБЕЛОС БГ ООД
ORBELOS BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 “Княгиня Мария Луиза” 9-11
2014-10-31 16:49:34ОРБЕЛОС БГ ООД
ORBELOS BG OOD
SubjectOfActivity
Хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и турагентска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, като дейностите за които се изисква лиценз или разрешително, ще се осъществяват след получаването на такива от компетентните органи.
2014-10-31 16:49:34ГРИГОРИЙ ГРИШЕВ КОСТОВ
GRIGORIY GRISHEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-31 16:49:34КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-31 16:49:34ГРИГОРИЙ ГРИШЕВ КОСТОВ
GRIGORIY GRISHEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-31 16:49:34КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL GEORGIEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ОРБЕЛОС БГ ORBELOS BG (ЕИК: 203283897)
Check other registries about the company ОРБЕЛОС БГ ORBELOS BG (ID: 203283897)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More