Събития с лица свързани с компанията Авто Инженеринг-ИСС (ЕИК: 203310248)
Events with persons connected to the company Avto Inzhenering-ISS (ID: 203310248)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203310248)
Към 2020-06-04 20:28:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:28:08 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 18 обществени поръчки за 28 142 312,73 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-28 07:25:31ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
EKSELOR HOLDING GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 Околовръстен път 36
2017-09-12 11:24:20ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
EKSELOR HOLDING GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 БОГАТИЦА 20 Б
2017-09-12 11:24:20Магдалена Георгиева Василева
Magdalena Georgieva Vasileva
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-12 11:24:20Магдалена Георгиева Василева
Magdalena Georgieva Vasileva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-12 11:24:20Росен Марианов Маринов
Rosen Marianov Marinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Магдалена Георгиева Василева
2017-09-12 11:24:20Магдалена Георгиева Василева
Magdalena Georgieva Vasileva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Росен Марианов Маринов
2017-05-04 23:15:18ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП
EKSELOR HOLDING GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-04 23:15:18РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-04 23:15:18АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Sell to: РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
2017-05-04 23:15:18РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Buy from: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
2017-02-12 15:02:03ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ООД
EKSELOR HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 36
2017-02-12 15:02:03ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ООД
EKSELOR HOLDING GRUP OOD
SubjectOfActivity
Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, строителство и инженерингова дейност, спедиционни и превозни сделки, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
2017-02-08 11:14:06АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД
AVTO INZHENERING HOLDING GRUP OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-02-08 11:14:06РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-30 15:13:04РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-12-30 15:13:04РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-30 15:13:04РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ
ROSEN MARIANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Buy from: ВАВЖАШЕК ИСС СПУЛКА З ОГРАНИЧОНОН ОДПОВЕДЯЛЬНОШЧЬОН
2015-06-19 21:29:31„ВАВЖАШЕК ИСС СПУЛКА З ОГРАНИЧОНОН ОДПОВЕДЯЛЬНОШЧЬОН” СПУЛКА КОМАНДЪЙТОВО” (Вавжашек ИСС Дружество с ограничена отговорност командитно дружество)
„VAVZHASHEK ISS SPULKA Z OGRANICHONON ODPOVEDYALXNOSHCHXON” SPULKA KOMANDAYTOVO” (Vavzhashek ISS Druzhestvo s ogranichena otgovornost komanditno druzhestvo)
ПОЛШАPartner
2014-11-22 10:54:49Авто Инженеринг-ИСС
Avto Inzhenering-ISS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-11-22 10:54:49Авто Инженеринг-ИСС ООД
Avto Inzhenering-ISS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 Стара планина 31-33
2014-11-22 10:54:49Авто Инженеринг-ИСС ООД
Avto Inzhenering-ISS OOD
SubjectOfActivity
Доставка на пожарогасителни автомобили с оборудване за гасене на горски пожари, по договор за възлагане на обществена поръчка по проект: „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН – МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”.
2014-11-22 10:54:49ЮЛИАН ТОДОРОВ ДИМОВ
YULIAN TODOROV DIMOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-11-22 10:54:49„Авто Инженеринг Холдинг Груп” ООД
„Avto Inzhenering Holding Grup” OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-22 10:54:49„ВАВЖАШЕК ИСС СПУЛКА З ОГРАНИЧОНОН ОДПОВЕДЯЛЬНОШЧЬОН” СПУЛКА КОМАНДЪЙТОВО АКЦИЙНА” (Вавжашек ИСС Дружество с ограничена отговорност командитно дружество с акции)
„VAVZHASHEK ISS SPULKA Z OGRANICHONON ODPOVEDYALXNOSHCHXON” SPULKA KOMANDAYTOVO AKTSIYNA” (Vavzhashek ISS Druzhestvo s ogranichena otgovornost komanditno druzhestvo s aktsii)
ПОЛШАPartner

Проверки в други регистри за фирмата Авто Инженеринг-ИСС Avto Inzhenering-ISS (ЕИК: 203310248)
Check other registries about the company Авто Инженеринг-ИСС Avto Inzhenering-ISS (ID: 203310248)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More