Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОБИ БИБИ ТРЕЙД (ЕИК: 203324963)
Events with persons connected to the company BOBI BIBI TREYD (ID: 203324963)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203324963)
Към 2019-12-06 02:34:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-06 02:34:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-29 15:28:47ЕМ ЕС ДЖЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EM ES DZHEY INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 СУХАТА РЕКА 93 Б
2016-01-29 15:28:47ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
YORDAN IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-29 15:28:47ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
YORDAN IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-29 15:28:47ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
VIKTOR DIMITROV GENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
2016-01-29 15:28:47ЕМ ЕС ДЖЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EM ES DZHEY INZHENERING EOOD
SubjectOfActivity
ПРОДУЦЕМТСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА АУДНО-ВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ; КАСТИНГ УСЛУГИ; КОНСУЛТАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОДУЦЕНТСКАТА ДЕЙНОСТ, АУДИО-ВИЗУАЛПИТЕ ПРОДУКТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО ПА КАСТННГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НВДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.
2016-01-29 15:28:47ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ
YORDAN IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
2015-03-15 15:42:51НАДЕЖДА СЛАВЕЙКОВА ГОРЯНОВА
NADEZHDA SLAVEYKOVA GORYANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-03-15 15:42:51ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
VIKTOR DIMITROV GENCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-03-15 15:42:51МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
2015-03-15 15:42:51ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕНЧЕВ
VIKTOR DIMITROV GENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
2015-02-13 21:44:11ЕМ ЕС ДЖЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EM ES DZHEY INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев Елисавета Багряна 14
2015-02-13 21:44:11МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-13 21:44:11МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-02-13 21:44:11ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ МАДЖАРОВ
DIMITAR BOGOMILOV MADZHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
2015-02-13 21:44:11МЕТОДИ АНДРЕЕВ АЛЕКСИЕВ
METODI ANDREEV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ МАДЖАРОВ
2014-12-03 15:40:50БОБИ БИБИ ТРЕЙД
BOBI BIBI TREYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-03 15:40:50БОБИ БИБИ ТРЕЙД ЕООД
BOBI BIBI TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Княз Борис I 15
2014-12-03 15:40:50БОБИ БИБИ ТРЕЙД ЕООД
BOBI BIBI TREYD EOOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
2014-12-03 15:40:50ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ МАДЖАРОВ
DIMITAR BOGOMILOV MADZHAROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-03 15:40:50ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ МАДЖАРОВ
DIMITAR BOGOMILOV MADZHAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БОБИ БИБИ ТРЕЙД BOBI BIBI TREYD (ЕИК: 203324963)
Check other registries about the company БОБИ БИБИ ТРЕЙД BOBI BIBI TREYD (ID: 203324963)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate