Събития с лица свързани с компанията Поларис Инвестмънтс (ЕИК: 203326156)
Events with persons connected to the company Polaris Investmants (ID: 203326156)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203326156)
Към 2020-02-25 18:00:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-25 18:00:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-19 12:27:43Поларис Инвестмънтс ЕООД
Polaris Investmants EOOD
SubjectOfActivity
Търговия с предмети за бита и дребна техника; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2015-05-19 12:27:43Кристина Бардерас Берналдо де Кирос
Kristina Barderas Bernaldo de Kiros
ИСПАНИЯManager
2015-05-19 12:27:43Кристина Бардерас Берналдо де Кирос
Kristina Barderas Bernaldo de Kiros
ИСПАНИЯSoleCapitalOwner
2015-05-19 12:27:43ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
VISTRA SHELF KOMPANIYS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Кристина Бардерас Берналдо де Кирос
2015-05-19 12:27:43Кристина Бардерас Берналдо де Кирос
Kristina Barderas Bernaldo de Kiros
ИСПАНИЯShareTransfer
100 Buy from: ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
2015-01-09 09:41:08ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
VISTRA SHELF KOMPANIYS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-04 10:20:41Поларис Инвестмънтс
Polaris Investmants
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-04 10:20:41Поларис Инвестмънтс ЕООД
Polaris Investmants EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.”Цар Освободител” 2
2014-12-04 10:20:41Поларис Инвестмънтс ЕООД
Polaris Investmants EOOD
SubjectOfActivity
придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в България; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2014-12-04 10:20:41Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2014-12-04 10:20:41ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
TRINITI SHELF KOMPANIYS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Поларис Инвестмънтс Polaris Investmants (ЕИК: 203326156)
Check other registries about the company Поларис Инвестмънтс Polaris Investmants (ID: 203326156)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More