Събития с лица свързани с компанията ЕНЕРГОВИА (ЕИК: 203328328)
Events with persons connected to the company ENERGOVIA (ID: 203328328)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203328328)
Към 2020-02-18 16:02:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:02:13 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-06 20:28:52ЕНЕРГОВИА
ENERGOVIA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-06 20:28:52ЕНЕРГОВИА ЕООД
ENERGOVIA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Бурел 62А А
2014-12-06 20:28:52ЕНЕРГОВИА ЕООД
ENERGOVIA EOOD
SubjectOfActivity
Екпорт, импорт на електроенергия (в съответствие с действащата нормативна уредба), проектиране, строителство и поддържане на елетросъоражения, кабелни линии, трафопостове, вътрешни елетроинсталации, търговия с елетроенергия (в съответствие с действащата нормативна уредба), и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.
2014-12-06 20:28:52ТОДОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
TODOR ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-06 20:28:52ТОДОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
TODOR ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕРГОВИА ENERGOVIA (ЕИК: 203328328)
Check other registries about the company ЕНЕРГОВИА ENERGOVIA (ID: 203328328)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More