Събития с лица свързани с компанията БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ (ЕИК: 203385845)
Events with persons connected to the company BLYAK SIY KAMPANI FFF (ID: 203385845)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203385845)
Към 2020-02-18 18:13:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:13:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-24 11:46:00ДЕЯН ХРИСТОВ ЛАМПАРОВ
DEYAN HRISTOV LAMPAROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-24 11:46:00ДЕЯН ХРИСТОВ ЛАМПАРОВ
DEYAN HRISTOV LAMPAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-24 11:46:00ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
GEORGI ZHIVKOV TEKEMSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ДЕЯН ХРИСТОВ ЛАМПАРОВ
2017-03-24 11:46:00ДЕЯН ХРИСТОВ ЛАМПАРОВ
DEYAN HRISTOV LAMPAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
2016-01-29 16:40:51ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
GEORGI ZHIVKOV TEKEMSKI
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-29 16:40:51ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
GEORGI ZHIVKOV TEKEMSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-29 16:40:51ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
PETAR ZHELEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
2016-01-29 16:40:51ГЕОРГИ ЖИВКОВ ТЕКЕМСКИ
GEORGI ZHIVKOV TEKEMSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
2015-05-18 13:35:41ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
PETAR ZHELEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-18 13:35:41ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
PETAR ZHELEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-05-18 13:35:41ИВАН ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
IVAN YORDANOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
2015-05-18 13:35:41ПЕТЪР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
PETAR ZHELEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: ИВАН ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
2015-01-23 17:54:06БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ
BLYAK SIY KAMPANI FFF
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-01-23 17:54:06БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ ЕООД
BLYAK SIY KAMPANI FFF EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Брегалница 48
2015-01-23 17:54:06БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ ЕООД
BLYAK SIY KAMPANI FFF EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Брегалница 48
2015-01-23 17:54:06БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ ЕООД
BLYAK SIY KAMPANI FFF EOOD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребно със зеленчуци и плодове; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги /след лиценз/, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, маркетинг, търговско представителство и посредничество; консултантска дейност, складови сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
2015-01-23 17:54:06ИВАН ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
IVAN YORDANOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-23 17:54:06ИВАН ЙОРДАНОВ МАНОЛОВ
IVAN YORDANOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ BLYAK SIY KAMPANI FFF (ЕИК: 203385845)
Check other registries about the company БЛЯК СИЙ КЪМПАНИ ФФФ BLYAK SIY KAMPANI FFF (ID: 203385845)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More