Събития с лица свързани с компанията СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ (ЕИК: 203391816)
Events with persons connected to the company STORIDZH FASILITI (ID: 203391816)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203391816)
Към 2020-05-26 04:35:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-26 04:35:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-06 16:03:54СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ
STORIDZH FASILITI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-12-06 16:03:54„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„ALTARNATIV INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-12-06 16:03:54„ПЛАН Б ЕКУИТИ КАПИТАЛ“ ЕООД
„PLAN B EKUITI KAPITAL“ EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: „АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
2017-12-06 16:03:54„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„ALTARNATIV INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: „ПЛАН Б ЕКУИТИ КАПИТАЛ“ ЕООД
2017-02-24 12:36:00СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ
STORIDZH FASILITI
SecuredClaimDebtor
2017-02-24 12:36:00СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
SecuredClaimDebtors
2017-02-24 12:36:00СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
PledgeCreditor
2017-02-24 12:36:00СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
PledgeCreditors
2017-02-20 13:53:11План Б Екуити Капитал
Plan B Ekuiti Kapital
Pledgor
2017-02-20 13:53:11СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
Pledgors
2017-02-20 13:53:11СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ
STORIDZH FASILITI
SecuredClaimDebtor
2017-02-20 13:53:11СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
SecuredClaimDebtors
2017-02-20 13:53:11СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
PledgeCreditor
2017-02-20 13:53:11СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
PledgeCreditors
2017-02-20 13:40:49„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„ALTARNATIV INVESTMANTS” EAD
Pledgor
2017-02-20 13:40:49СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
Pledgors
2017-02-20 13:40:49„Сторидж Фасилити“ ЕООД
„Storidzh Fasiliti“ EOOD
PledgeCreditor
2017-02-20 13:40:49СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД
STORIDZH FASILITI OOD
PledgeCreditors
2017-01-13 12:40:28СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ
STORIDZH FASILITI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-01-13 12:40:28„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„ALTARNATIV INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-13 12:40:28„ПЛАН Б ЕКУИТИ КАПИТАЛ“ ЕООД
„PLAN B EKUITI KAPITAL“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-13 12:40:28АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
ALTARNATIV INVESTMANTS EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-08-18 17:09:57Меглена Николова Русенова
Meglena Nikolova Rusenova
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-18 16:45:20Сторидж Фасилити
Storidzh Fasiliti
DebtorOverSecureClaim
2016-08-18 16:45:20СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-08-18 16:45:20Сосиете Женерал Експресбанк
Sosiete ZHeneral Ekspresbank
AtPawnCreditor
2016-08-18 16:45:20СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
AtPawnCreditors
2016-08-10 19:34:30„Алтърнатив Инвестмънтс” ЕАД
„Altarnativ Investmants” EAD
Pledgor
2016-08-10 19:34:30СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
Pledgors
2016-08-10 19:34:30„Сторидж Фасилити“ ЕООД
„Storidzh Fasiliti“ EOOD
SecuredClaimDebtor
2016-08-10 19:34:30СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
SecuredClaimDebtors
2016-08-10 19:34:30„Сосиете Женерал Експресбанк” АД
„Sosiete ZHeneral Ekspresbank” AD
PledgeCreditor
2016-08-10 19:34:30СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
PledgeCreditors
2015-01-27 11:28:10СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ
STORIDZH FASILITI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-01-27 11:28:10СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 41А
2015-01-27 11:28:10СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ЕООД
STORIDZH FASILITI EOOD
SubjectOfActivity
търговска, сервизна и инженерингова дейност в областта на акумулаторите и батериите, реализиране на технологии свързани със съхранението на електричество, изграждане на трафопостове, инженеринг и доставка на оборудване и системи за контрол, разпределение и управление на електричество, проекто- проучвателска дейност, консултантски услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, ще бъдат извършвани след надлежното получаване на съответното разрешение
2015-01-27 11:28:10ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА НЕДКОВА
DESISLAVA IVANCHEVA NEDKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-27 11:28:10АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
ALTARNATIV INVESTMANTS EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ STORIDZH FASILITI (ЕИК: 203391816)
Check other registries about the company СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ STORIDZH FASILITI (ID: 203391816)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More