Събития с лица свързани с компанията КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА (ЕИК: 203409292)
Events with persons connected to the company KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA (ID: 203409292)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203409292)
Към 2020-01-23 06:12:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:12:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-14 15:11:53КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА ООД
KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA OOD
SubjectOfActivity
Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за Счетоводството, което включва: осчетоводяване на първична счетоводна документация; съставяне на счетоводни регистри и справки; съставяне на междинни, годишни и консолидирани финансови отчети; начисляване на данъци и съставяне на всички видове данъчни справки и декларации; изчисляване на възнаграждения и свързаните с тях начисления и удръжки; данъчни консултации и данъчна защита; финансови и бизнес консултации
2015-02-06 12:00:29КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА
KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-02-06 12:00:29КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА ООД
KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Ген. Столетов 72 0
2015-02-06 12:00:29КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА ООД
KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA OOD
SubjectOfActivity
Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за Счетоводството, което включва: осчетоводяване на първична счетоводна документация, съставяне на счетоводни регистри, справки и отчети, съставяне на годишни финансови отчети, начисляване на данъци и съставяне на данъчни декларации, обработка на възнаграждения и свързаните с тях начисления и удръжки, данъчни консултации и данъчни защити.
2015-02-06 12:00:29Антоанета Владимирова Стоянова
Antoaneta Vladimirova Stoyanova
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-06 12:00:29Крестън БулМар ООД
Krestan BulMar OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-06 12:00:29СЪБИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
SABIMIR PETROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA (ЕИК: 203409292)
Check other registries about the company КРЕСТЪН БУЛМАР - СТАРА ЗАГОРА KRESTAN BULMAR - STARA ZAGORA (ID: 203409292)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More