Събития с лица свързани с компанията Максите Маркетинг (ЕИК: 203411165)
Events with persons connected to the company Maksite Marketing (ID: 203411165)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203411165)
Към 2020-02-17 03:03:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:03:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-22 23:50:11Тихомир Георгиев Йовчев
Tihomir Georgiev Yovchev
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-22 23:50:11Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-05-22 23:50:11Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
100 Sell to: Тихомир Георгиев Йовчев
2016-05-22 23:50:11Тихомир Георгиев Йовчев
Tihomir Georgiev Yovchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Александър Евгениевич Камчаров
2015-02-09 20:59:18Максите Маркетинг
Maksite Marketing
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-02-09 20:59:18Максите Маркетинг ООД
Maksite Marketing OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Узунджовска 7-9
2015-02-09 20:59:18Максите Маркетинг ООД
Maksite Marketing OOD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребно; търговско представителство, посредничество; импресарска дейност; покупко-продажба на всякакъв вид стоки и изделия; внос и износ; комисионна, спедиционна и складова дейност; лицензионна дейност, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с техническо оборудване и ноу - хау, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
2015-02-09 20:59:18Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2015-02-09 20:59:18Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-09 20:59:18Веселин Борисов Борисов
Veselin Borisov Borisov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-09 20:59:18Мартин Зееле
Martin Zeele
ГЕРМАНИЯPartner
2015-02-09 20:59:18Александър Евгениевич Камчаров
Aleksandar Evgenievich Kamcharov
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Максите Маркетинг Maksite Marketing (ЕИК: 203411165)
Check other registries about the company Максите Маркетинг Maksite Marketing (ID: 203411165)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More