Събития с лица свързани с компанията ЕКО ЧИКЪН ТМ (ЕИК: 203426224)
Events with persons connected to the company EKO CHIKAN TM (ID: 203426224)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203426224)
Към 2020-01-23 05:11:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:11:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-23 15:39:08ЕКО ЧИКЪН ТМ
EKO CHIKAN TM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-12-23 15:39:08ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-23 15:39:08ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АВРАМОВ
TSVETAN ALEKSANDROV AVRAMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-23 15:39:08ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-23 15:39:08ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АВРАМОВ
2016-12-23 15:39:08ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АВРАМОВ
TSVETAN ALEKSANDROV AVRAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
2016-12-08 09:52:38ЕКО ЧИКЪН ТМ
EKO CHIKAN TM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-12-08 09:52:38ЕКО ЧИКЪН ТМ ЕООД
EKO CHIKAN TM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 9 29 А
2016-12-08 09:52:38ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-08 09:52:38ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
DIMO ZHEKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
2016-12-08 09:52:38ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
2016-11-21 16:17:08ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
DIMO ZHEKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-21 16:17:08ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-21 16:17:08ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
DIMO ZHEKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-21 16:17:08ТОДОР АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
TODOR ANGELOV DERMENDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
2016-11-21 16:17:08ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
DIMO ZHEKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: ТОДОР АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
2016-11-21 16:17:08МАРИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
MARIN ATANASOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
2016-11-21 16:17:08ДИМО ЖЕКОВ ТОДОРОВ
DIMO ZHEKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: МАРИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
2015-02-18 12:37:45ЕКО ЧИКЪН ТМ
EKO CHIKAN TM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-02-18 12:37:45ЕКО ЧИКЪН ТМ ООД
EKO CHIKAN TM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 1А
2015-02-18 12:37:45ЕКО ЧИКЪН ТМ ООД
EKO CHIKAN TM OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2015-02-18 12:37:45МАРИН АТАНАСОВ МАРИНОВ
MARIN ATANASOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-18 12:37:45ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-18 12:37:45МАРИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
MARIN ATANASOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-18 12:37:45ТОДОР АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
TODOR ANGELOV DERMENDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-18 12:37:45ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА
IVELINA ILIEVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ЧИКЪН ТМ EKO CHIKAN TM (ЕИК: 203426224)
Check other registries about the company ЕКО ЧИКЪН ТМ EKO CHIKAN TM (ID: 203426224)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More