Събития с лица свързани с компанията АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 (ЕИК: 203488560)
Events with persons connected to the company ALDENTE-EL 2015 (ID: 203488560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203488560)
Към 2020-01-23 05:29:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:29:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-18 11:26:54Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-01-11 11:40:57Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2017-12-03 21:53:22Гроздю Константинов Гроздев
Grozdyu Konstantinov Grozdev
Liquidator
2017-10-23 14:10:51Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2017-10-03 13:38:09Мариана Пенева Кличанова
Mariana Peneva Klichanova
Liquidator
2017-09-28 15:21:17Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2017-07-03 09:08:10Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2017-06-23 10:02:44Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2017-05-29 17:48:33Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2017-05-17 15:12:02Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова
Magdalena Lazarova Atanasova-CHakarova
Liquidator
2017-03-20 15:54:22Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2017-03-16 09:07:55Георги Атанасов Кличанов
Georgi Atanasov Klichanov
Liquidator
2017-03-02 14:18:13Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2015-04-01 13:31:27АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015
ALDENTE-EL 2015
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-04-01 13:31:27АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 ЕООД
ALDENTE-EL 2015 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул. РИБАРСКА 16
2015-04-01 13:31:27АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 ЕООД
ALDENTE-EL 2015 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПОКУПКИ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2015-04-01 13:31:27АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТУМБАТЕРОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TUMBATEROV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-01 13:31:27АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТУМБАТЕРОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TUMBATEROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 ALDENTE-EL 2015 (ЕИК: 203488560)
Check other registries about the company АЛДЕНТЕ-ЕЛ 2015 ALDENTE-EL 2015 (ID: 203488560)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More