Събития с лица свързани с компанията АБИТАРЕ МАРЕ (ЕИК: 203507594)
Events with persons connected to the company ABITARE MARE (ID: 203507594)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203507594)
Към 2020-02-29 02:48:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 02:48:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-23 11:48:48АБИТАРЕ МАРЕ ЕООД
ABITARE MARE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 51 Б
2017-10-23 11:48:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-23 11:48:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-10-23 11:48:48АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-10-23 11:48:48ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
2015-04-16 15:10:13АБИТАРЕ МАРЕ
ABITARE MARE
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-04-16 15:10:13АБИТАРЕ МАРЕ ЕООД
ABITARE MARE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ШИПКА 23
2015-04-16 15:10:13АБИТАРЕ МАРЕ ЕООД
ABITARE MARE EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСКА И СЛАДКАРСКА ДЕЙНОСТ; КУЛИНАРИЯ; ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ТАКАВА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТНА И ЕЛЕКТРОННА ДЕЙНОСТ; ПРОДУЦЕНТСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПИАР; ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ, НА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА КУЛТУРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКВИ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ В СТРАНАТА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2015-04-16 15:10:13АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-16 15:10:13АНАСТАС КИРИЛОВ МАТЕЕВ
ANASTAS KIRILOV MATEEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АБИТАРЕ МАРЕ ABITARE MARE (ЕИК: 203507594)
Check other registries about the company АБИТАРЕ МАРЕ ABITARE MARE (ID: 203507594)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More