Събития с лица свързани с компанията Уест Пауър (ЕИК: 203512132)
Events with persons connected to the company Uest Pauar (ID: 203512132)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203512132)
Към 2020-02-19 11:46:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:46:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-20 15:19:14Уест Пауър
Uest Pauar
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-04-20 15:19:14Уест Пауър ЕООД
Uest Pauar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. „Шипченски проход” 65
2015-04-20 15:19:14Уест Пауър ЕООД
Uest Pauar EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. „Шипченски проход” 65
2015-04-20 15:19:14Уест Пауър ЕООД
Uest Pauar EOOD
SubjectOfActivity
Инженерингова дейност в областта на енергетиката, енергийната ефективност и екологията, изграждане, монтаж и комплектация на енергийни системи, сделки с ценни книжа, търговия с квоти от разпределение на емисии след получаване на необходимите лицензи и разрешителни, инвестиционна и посредническа дейност; търговия с машини и съоръжения в енергетиката, електроизграждане, електроразпределение. Дружеството може да извършва и всички други стопански дейности, разрешени от действащото българско законодателство.
2015-04-20 15:19:14Венцислав Андонов Кръстев
Ventsislav Andonov Krastev
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-20 15:19:14Венцислав Андонов Кръстев
Ventsislav Andonov Krastev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Уест Пауър Uest Pauar (ЕИК: 203512132)
Check other registries about the company Уест Пауър Uest Pauar (ID: 203512132)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More