Събития с лица свързани с компанията РОЯЛ САНТЕЛО (ЕИК: 203521366)
Events with persons connected to the company ROYAL SANTELO (ID: 203521366)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203521366)
Към 2020-01-17 16:44:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 16:44:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-28 10:01:37РОЯЛС ТАБАКО
ROYALS TABAKO
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-28 10:01:37САНТЕЛО ТРЕЙД
SANTELO TREYD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-03 17:53:18РОЯЛС ТАБАКО
ROYALS TABAKO
БЪЛГАРИЯPartner
2016-11-03 17:53:18САНТЕЛО ТРЕЙД
SANTELO TREYD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-09-21 14:50:08РОЯЛС ТАБАКО
ROYALS TABAKO
БЪЛГАРИЯPartner
2016-09-21 14:50:08САНТЕЛО ТРЕЙД
SANTELO TREYD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-03-01 17:01:18РОЯЛС ТАБАКО ЕООД
ROYALS TABAKO EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-03-01 17:01:18САНТЕЛО ТРЕЙД ЕООД
SANTELO TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-06-25 18:57:14РОЯЛС ТАБАКО ЕООД
ROYALS TABAKO EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-06-25 18:57:14САНТЕЛО ТРЕЙД ЕООД
SANTELO TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-24 16:15:12РОЯЛ САНТЕЛО
ROYAL SANTELO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-04-24 16:15:12РОЯЛ САНТЕЛО ООД
ROYAL SANTELO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. България 132 А
2015-04-24 16:15:12РОЯЛ САНТЕЛО ООД
ROYAL SANTELO OOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; управление на зали за фитнес; консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност; внос и износ на стоки и услуги, лизингова дейност, реклама, мениджмънт и маркетинг; туристически, рекламни, и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2015-04-24 16:15:12АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
ANDON NIKOLAEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-24 16:15:12„РОЯЛС ТАБАКО“ ЕООД
„ROYALS TABAKO“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-24 16:15:12„САНТЕЛО ТРЕЙД“ ЕООД
„SANTELO TREYD“ EOOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата РОЯЛ САНТЕЛО ROYAL SANTELO (ЕИК: 203521366)
Check other registries about the company РОЯЛ САНТЕЛО ROYAL SANTELO (ID: 203521366)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More