Събития с лица свързани с компанията ХЮВЕФАРМА (ЕИК: 203631745)
Events with persons connected to the company HYUVEFARMA (ID: 203631745)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203631745)
Към 2020-02-18 18:51:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:51:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 2 429 300,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-17 11:09:14„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
Pledgor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
Pledgors
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SecuredClaimDebtors
2018-05-17 11:09:14„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
SecuredClaimDebtor
2018-05-17 11:09:14ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
PledgeCreditor
2018-05-17 11:09:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Инк, рег. номер 4020500
Hyuvefarma Ink, reg. nomer 4020500
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2018-05-02 01:26:27ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, финансовата институция на Европейския съюз, създадена на 25 март 1957 г. по силата на Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) (както е последващо изменян)
EVROPEYSKA INVESTITSIONNA BANKA, finansovata institutsiya na Evropeyskiya sayuz, sazdadena na 25 mart 1957 g. po silata na Dogovora za sazdavane na Evropeyskata ikonomicheska obshtnost (EIO) (kakto e posledvashto izmenyan)
AtPawnCreditor
2018-05-02 01:26:27ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-01 18:06:22“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
DebtorOverSecureClaims
2017-09-01 18:06:22„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Инк.
Hyuvefarma Ink.
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
DebtorOverSecureClaim
2017-09-01 18:06:22Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, Берхем (Антверпен), позната също като „Рабобанк Антверпен“, вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, Berhem (Antverpen), poznata sashto kato „Rabobank Antverpen“, vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2017-09-01 18:06:22КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
AtPawnCreditor
2017-09-01 18:06:22„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
AtPawnCreditor
2017-08-25 14:19:35„Хювепроджект ЕАД
„Hyuveprodzhekt EAD
Pledgor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
Pledgors
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Н.В., рег.номер 875.283.062
Hyuvefarma N.V., reg.nomer 875.283.062
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SecuredClaimDebtors
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35“Хювефарма до Бразил Комерцио е Импортасао” Лтда., рег. № 11.343.659/0001-67
“Hyuvefarma do Brazil Komertsio e Importasao” Ltda., reg. № 11.343.659/0001-67
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Биовет“ АД
„Biovet“ AD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Хювепроджект“ ЕАД
„Hyuveprodzhekt“ EAD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Хювефарма“ EOOД
„Hyuvefarma“ EOOD
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Италия с.р.л., рег. № 09320250963
Hyuvefarma Italiya s.r.l., reg. № 09320250963
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Холдингс Б.В., рег.номер 61217697
Hyuvefarma Holdings B.V., reg.nomer 61217697
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35Хювефарма Интернешънъл Б.В., рег.номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V., reg.nomer 61186228
SecuredClaimDebtor
2017-08-25 14:19:35„Юробанк България“ АД
„YUrobank Balgariya“ AD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-08-25 14:19:35Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, полски клон на акционерното дружество Банк ъв Чайна (Люксембург) СА, организиран и учреден съгласно законите на Полша, вписано в Регистъра на Предприемачите към Националния съдебен регистър под рег. № 0000415913
Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, polski klon na aktsionernoto druzhestvo Bank av CHayna (Lyuksemburg) SA, organiziran i uchreden saglasno zakonite na Polsha, vpisano v Registara na Predpriemachite kam Natsionalniya sadeben registar pod reg. № 0000415913
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„БНП Париба С.А. - клон София“ КЧТ
„BNP Pariba S.A. - klon Sofiya“ KCHT
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC3276
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC3276
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„УниКредит Булбанк“ АД
„UniKredit Bulbank“ AD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„ИНГ Банк Н.В.– клон София“ КЧТ
„ING Bank N.V.– klon Sofiya“ KCHT
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„Банка ДСК“ ЕАД
„Banka DSK“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„СиБанк“ ЕАД
„SiBank“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35КБС Банк ООД, рег. No. 0462.920.226
KBS Bank OOD, reg. No. 0462.920.226
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
„Rayfayzenbank (Balgariya)“ EAD
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35Кооператив Рабобанк У.А., със седалище и адрес на управление в Амстердам, Нидерландия, действаща чрез клона си в Белгия, , вписана в Кросроудс регистъра на предприятията (Антверпен) под № 0426.220.671
Kooperativ Rabobank U.A., sas sedalishte i adres na upravlenie v Amsterdam, Niderlandiya, deystvashta chrez klona si v Belgiya, , vpisana v Krosrouds registara na predpriyatiyata (Antverpen) pod № 0426.220.671
PledgeCreditor
2017-08-25 14:19:35КДБ Банк Еуропа Зарткьорюен Мюкодо Ресзвенитарсасаг, регистрационен No. 01-10-041313
KDB Bank Europa Zartkxoryuen Myukodo Reszvenitarsasag, registratsionen No. 01-10-041313
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-01-09 12:54:41Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
PledgeCreditor
2017-01-09 12:54:41Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
PledgeCreditor
2017-01-03 18:12:18Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
PledgeCreditor
2017-01-03 18:12:18ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2017-01-03 18:12:18Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
PledgeCreditor
2016-12-13 14:43:11Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-12-13 14:43:11ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-12-13 14:43:11Ситибанк Европа АД, клон България
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14Ситибанк Европа АД, клон България КЧТ
Sitibank Evropa AD, klon Balgariya KCHT
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-12-11 00:32:14Юробанк България АД
YUrobank Balgariya AD
AtPawnCreditor
2016-12-11 00:32:14Банка на Китай (Люксембург) С.А. Сполка Акцийна Оддзиал в Полсце, полски клон на Банка на Китай (Люксембург) С.А., с рег. номер № KRS 0000415913
Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A. Spolka Aktsiyna Oddzial v Polstse, polski klon na Banka na Kitay (Lyuksemburg) S.A., s reg. nomer № KRS 0000415913
AtPawnCreditor
2016-03-09 14:29:17Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
Pledgors
2016-03-09 14:29:17Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
SecuredClaimDebtors
2016-03-09 14:29:17Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
PledgeCreditors
2016-03-01 19:30:07Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2016-03-01 19:30:07УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) учреден съгласно законите на Белгия, вписан под регистрационен но
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) uchreden saglasno zakonite na Belgiya, vpisan pod registratsionen no
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07СиБанк ЕАД
SiBank EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 19:30:07Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
PledgeCreditor
2016-03-01 15:06:52Хювепроджект ЕАД
Hyuveprodzhekt EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-03-01 15:06:52Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditors
2016-02-24 21:09:43Райфайзенбанк (България) ЕАД
Rayfayzenbank (Balgariya) EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-02-24 21:09:43УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43КДБ Банк Юръп Лтд, регистрационен No.01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, registratsionen No.01-10-041313
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А. (Рабобанк Кооператив Ю.А.), действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН), рег. номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A. (Rabobank Kooperativ YU.A.), deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN), reg. nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Международна инвестиционна банка, рег. No. 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka, reg. No. 11417
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43БНП Париба Фортис СА/НВ, рег.номер 0403.199.702
BNP Pariba Fortis SA/NV, reg.nomer 0403.199.702
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43ИНГ Банк Н.В.– клон София
ING Bank N.V.– klon Sofiya
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43КейБиСи Банк НВ, рег. No.0462.920.226
KeyBiSi Bank NV, reg. No.0462.920.226
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43СиБанк ЕАД
SiBank EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 21:09:43Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
AtPawnCreditor
2016-02-24 13:38:04Хювефарма Инк
Hyuvefarma Ink
DebtorOverSecureClaims
2016-02-24 13:38:04Международна инвестиционна банка с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg. nomer 11417
AtPawnCreditors
2016-02-23 17:19:13Хювефарма Холдингс Б.В. с рег. номер 61217697, Чуждестранно юридическо лице
Hyuvefarma Holdings B.V. s reg. nomer 61217697, CHuzhdestranno yuridichesko litse
SecuredClaimDebtors
2016-02-23 17:19:13Кадоган Скуеър КЛО V ООД, с рег. номер. 57717508
Kadogan Skuear KLO V OOD, s reg. nomer. 57717508
PledgeCreditors
2016-02-17 16:42:51Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2016-02-17 16:42:51Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Международна инвестиционна банка с рег. номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg. nomer 11417
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
AtPawnCreditor
2016-02-17 16:42:51Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, с рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, s reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
AtPawnCreditor
2016-02-17 15:10:14Ситибанк Юръп Плс, Клон Обединено Кралство, рег.номер FC32763 (No. BR017844)
Sitibank YUrap Pls, Klon Obedineno Kralstvo, reg.nomer FC32763 (No. BR017844)
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2016-02-17 15:10:14Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Международна инвестиционна банка с рег.номер 11417
Mezhdunarodna investitsionna banka s reg.nomer 11417
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Лорелин II ООД, с рег. номер. 34.262.691
Lorelin II OOD, s reg. nomer. 34.262.691
PledgeCreditor
2016-02-17 15:10:14Хелсиън Лоун Адвайзърс Юръпииън Фъндинг 2014 Б.В., с рег. номер. 61.758.426
Helsian Loun Advayzars YUrapiian Fanding 2014 B.V., s reg. nomer. 61.758.426
PledgeCreditor
2015-07-21 15:30:07Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
Pledgors
2015-07-21 15:30:07Хювепроджект
Hyuveprodzhekt
SecuredClaimDebtors
2015-07-21 15:30:07ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
PledgeCreditors
2015-07-21 15:30:07Хювефарма Интернешънъл Б.В. с рег. номер 61186228
Hyuvefarma Interneshanal B.V. s reg. nomer 61186228
DebtorOverSecureClaims
2015-07-21 15:30:07ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditors
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток Николай Хайтов 3 A
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
SubjectOfActivity
Производство на гелни, таблетни, капсулни и други форми на фармацевтични препарати, търговия с такива продукти в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякакъв вид други сделки, незабранени със закон, които по преценка на Управителя на Дружеството са били или биха били от полза за дружеството.
2015-07-03 17:20:39Кирил Петров Домусчиев
Kiril Petrov Domuschiev
БЪЛГАРИЯManager
2015-07-03 17:20:39„ХЮВЕПРОДЖЕКТ“ ЕАД
„HYUVEPRODZHEKT“ EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
TransformingCompany
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА
HYUVEFARMA
Successor703
2015-07-03 17:20:39СИБАНК
SIBANK
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
AtPawnCreditors
2015-07-03 17:20:39УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КейБиСи Банк НВ с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. nomer 0462.920.226
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КДБ Банк Юръп Лтд, с рег. номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s reg. nomer 01-10-041313
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39Банка ДСК
Banka DSK
AtPawnCreditor
2015-07-03 17:20:39КДБ Банк Юръп Лтд, с рег. номер 01-10-041313
KDB Bank YUrap Ltd, s reg. nomer 01-10-041313
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39ХЮВЕФАРМА ЕООД
HYUVEFARMA EOOD
PledgeCreditors
2015-07-03 17:20:39Банка ДСК
Banka DSK
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39КейБиСи Банк НВ с рег. номер 0462.920.226
KeyBiSi Bank NV s reg. nomer 0462.920.226
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39БНП Париба Фортис СА/НВ с рег.номер 0403.199.072
BNP Pariba Fortis SA/NV s reg.nomer 0403.199.072
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39Ситибанк Н.А., клон Лондон, рег. номер BR001018 като заложен кредитор, кредитор по паралелния дълг и агент по обезпеченията,
Sitibank N.A., klon London, reg. nomer BR001018 kato zalozhen kreditor, kreditor po paralelniya dalg i agent po obezpecheniyata,
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39СИБАНК
SIBANK
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39Кооператив Сентрал Райфайзен-Боренлеенбанк В.А., действащо чрез клона си в Антверпен, СЕНТРАЛ РАЙФАЙЗЕН-БОРЕНЛЕЕНБАНК В.А. (РАБОБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛОН АНТВЕРПЕН) с регистрационен номер No.(BE) 0426.220.671,
Kooperativ Sentral Rayfayzen-Borenleenbank V.A., deystvashto chrez klona si v Antverpen, SENTRAL RAYFAYZEN-BORENLEENBANK V.A. (RABOBANK INTERNESHANAL, KLON ANTVERPEN) s registratsionen nomer No.(BE) 0426.220.671,
PledgeCreditor
2015-07-03 17:20:39УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
PledgeCreditor

Проверки в други регистри за фирмата ХЮВЕФАРМА HYUVEFARMA (ЕИК: 203631745)
Check other registries about the company ХЮВЕФАРМА HYUVEFARMA (ID: 203631745)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More