Събития с лица свързани с компанията ФАРИНА ФАСТ ФУУД (ЕИК: 203679512)
Events with persons connected to the company FARINA FAST FUUD (ID: 203679512)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203679512)
Към 2020-02-18 16:18:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:18:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-07 18:23:02Борис Климентов Бонкин
Boris Klimentov Bonkin
БЪЛГАРИЯPartner
2017-07-07 18:23:02АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: БОРИС КЛИМЕНТОВ БОНКИН
2017-07-07 18:23:02БОРИС КЛИМЕНТОВ БОНКИН
BORIS KLIMENTOV BONKIN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
2015-08-24 19:09:30ФАРИНА ФАСТ ФУУД
FARINA FAST FUUD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-08-24 19:09:30ФАРИНА ФАСТ ФУУД ООД
FARINA FAST FUUD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Света Троица 174 И
2015-08-24 19:09:30ФАРИНА ФАСТ ФУУД ООД
FARINA FAST FUUD OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ – БАРТЕР, РЕЕКСПОРТ И ЛИЗИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СПЕДИЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ, ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОУСТАНОВЕН РЕЖИМ, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2015-08-24 19:09:30Борис Климентов Бонкин
Boris Klimentov Bonkin
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-24 19:09:30Мариета Тихомирова Дамянова Бабева
Marieta Tihomirova Damyanova Babeva
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-24 19:09:30Мариета Тихомирова Дамянова Бабева
Marieta Tihomirova Damyanova Babeva
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-24 19:09:30Борис Климентов Бонкин
Boris Klimentov Bonkin
БЪЛГАРИЯPartner
2015-08-24 19:09:30Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ФАРИНА ФАСТ ФУУД FARINA FAST FUUD (ЕИК: 203679512)
Check other registries about the company ФАРИНА ФАСТ ФУУД FARINA FAST FUUD (ID: 203679512)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More