Събития с лица свързани с компанията ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС (ЕИК: 203715353)
Events with persons connected to the company ETNA KARGO INVESTMANTS (ID: 203715353)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203715353)
Към 2020-01-24 14:50:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 14:50:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-26 17:49:27ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС
ETNA KARGO INVESTMANTS
TransformingCompany
2017-04-26 17:49:27ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС 1
ETNA KARGO INVESTMANTS 1
Successor703
2016-02-23 15:22:48ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС
ETNA KARGO INVESTMANTS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-02-23 15:22:48Васил Велков Борисов
Vasil Velkov Borisov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-23 15:22:48„ЕТНА-КАРГО” ООД
„ETNA-KARGO” OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-23 15:22:48Юлия Василева Борисова
YUliya Vasileva Borisova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-23 15:22:48„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-23 15:22:48„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
215764 Sell to: „ЕТНА-КАРГО” ООД
2016-02-23 15:22:48„ЕТНА-КАРГО” ООД
„ETNA-KARGO” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
215764 Buy from: „ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
2016-02-23 15:22:48„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
209418 Sell to: Васил Велков Борисов
2016-02-23 15:22:48Васил Велков Борисов
Vasil Velkov Borisov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
209418 Buy from: „ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
2016-02-23 15:22:48„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
209418 Sell to: Юлия Василева Борисова
2016-02-23 15:22:48Юлия Василева Борисова
YUliya Vasileva Borisova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
209418 Buy from: „ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
2016-01-25 10:24:32„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
Pledgors
2016-01-25 10:24:32Васил Велков Борисов
Vasil Velkov Borisov
PledgeCreditors
2015-09-18 14:00:29ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС
ETNA KARGO INVESTMANTS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-09-18 14:00:29ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ETNA KARGO INVESTMANTS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Гара Искър ул. 5004, № 5
2015-09-18 14:00:29ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ETNA KARGO INVESTMANTS EOOD
SubjectOfActivity
международен и вътрешен товарен и пътнически транспорт, логистика, спедиционна дейност, производство, търговия, внос и износ на стоки, представителство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българските закони.
2015-09-18 14:00:29ВАСИЛ ВЕЛКОВ БОРИСОВ
VASIL VELKOV BORISOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-09-18 14:00:29МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-09-18 14:00:29„ЕКОАГРО СЪРВИСИЗ” ЕООД
„EKOAGRO SARVISIZ” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС ETNA KARGO INVESTMANTS (ЕИК: 203715353)
Check other registries about the company ЕТНА КАРГО ИНВЕСТМЪНТС ETNA KARGO INVESTMANTS (ID: 203715353)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More