Събития с лица свързани с компанията СПЕШ КЕШ ПРИМ (ЕИК: 203753425)
Events with persons connected to the company SPESH KESH PRIM (ID: 203753425)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203753425)
Към 2020-02-18 16:08:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:08:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-30 15:15:16Ивелина Цанкова Кавурска
Ivelina TSankova Kavurska
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-19 10:13:47МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД
MENIDZHMANT FAYNENSHAL GRUP AD
SubjectOfActivity
Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; придобиване на вземания по кредити; придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, съгласно Закона за кредитните институции; предоставяне на услуги по управление на инвестиции, мениджмънт, консултантска дейност, включително консултации по управлението на предприятия, консултации относно инвестиране и реализиране на сделки, анализ и управление на рискове, проучване на пазари, проект-мениджмънт, както и всякаква друга незабранена от закона дейност.
2016-05-19 10:13:47Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-19 10:13:47Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-19 10:13:47Петър Ризов Петров
Petar Rizov Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-19 12:33:06СПЕШ КЕШ ПРИМ
SPESH KESH PRIM
LegalForm
Акционерно дружество
2015-10-19 12:33:06СПЕШ КЕШ ПРИМ АД
SPESH KESH PRIM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул. „Джавахарлал Неру” 28 АТЦ „Силвър Център”
2015-10-19 12:33:06СПЕШ КЕШ ПРИМ АД
SPESH KESH PRIM AD
SubjectOfActivity
Oтпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; придобиване на вземания по кредити, съгласно Закона за кредитните институции, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност;
2015-10-19 12:33:06Пламен Атанасов Христов
Plamen Atanasov Hristov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-19 12:33:06Мария Ставрева Велкова
Mariya Stavreva Velkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-10-19 12:33:06Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-19 12:33:06Пламен Атанасов Христов
Plamen Atanasov Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-19 12:33:06Мария Ставрева Велкова
Mariya Stavreva Velkova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-10-19 12:33:06Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата СПЕШ КЕШ ПРИМ SPESH KESH PRIM (ЕИК: 203753425)
Check other registries about the company СПЕШ КЕШ ПРИМ SPESH KESH PRIM (ID: 203753425)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More