Събития с лица свързани с компанията Блек Хоук Маркетинг (ЕИК: 203782544)
Events with persons connected to the company Blek Houk Marketing (ID: 203782544)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203782544)
Към 2020-01-23 01:33:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:33:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-28 08:10:44РАН ААРОН ХАЙ
RAN AARON HAY
ИЗРАЕЛSoleCapitalOwner
2016-07-28 08:10:44Вера Начкова Андонова
Vera Nachkova Andonova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: РАН ААРОН ХАЙ
2016-07-28 08:10:44РАН ААРОН ХАЙ
RAN AARON HAY
ИЗРАЕЛShareTransfer
10 Buy from: Вера Начкова Андонова
2015-11-06 17:30:54Блек Хоук Маркетинг
Blek Houk Marketing
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-11-06 17:30:54Блек Хоук Маркетинг ЕООД
Blek Houk Marketing EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Братя Миладинови 12 - -
2015-11-06 17:30:54Блек Хоук Маркетинг ЕООД
Blek Houk Marketing EOOD
SubjectOfActivity
Маркетинг, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от закона дейност
2015-11-06 17:30:54РАН ААРОН ХАЙ
RAN AARON HAY
ИЗРАЕЛManager
2015-11-06 17:30:54ВЕРА НАЧКОВА АНДОНОВА
VERA NACHKOVA ANDONOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Блек Хоук Маркетинг Blek Houk Marketing (ЕИК: 203782544)
Check other registries about the company Блек Хоук Маркетинг Blek Houk Marketing (ID: 203782544)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More