Събития с лица свързани с компанията БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС (ЕИК: 203813242)
Events with persons connected to the company BIOVINARNA ORBELUS (ID: 203813242)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203813242)
Към 2020-01-20 02:38:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 02:38:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-30 10:16:08Иво Веселинов Симов
Ivo Veselinov Simov
Procurator
2017-11-30 10:16:08БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД
BIOVINARNA ORBELUS AD
Procurators
2015-11-13 11:10:36БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС
BIOVINARNA ORBELUS
LegalForm
Акционерно дружество
2015-11-13 11:10:36БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД
BIOVINARNA ORBELUS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. Лайош Кошут 39
2015-11-13 11:10:36БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС АД
BIOVINARNA ORBELUS AD
SubjectOfActivity
лозарство и винарство; производство и реализация на земеделска прокуция; туристически, рекламни и информационни услуги; хотелиерство
2015-11-13 11:10:36БЛАГОЙ СИМЕОНОВ РУСЕВ
BLAGOY SIMEONOV RUSEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-13 11:10:36ГЕОРГИ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
GEORGI NIKOLOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-13 11:10:36БЛАГОЙ СИМЕОНОВ РУСЕВ
BLAGOY SIMEONOV RUSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-13 11:10:36ДИМИТЪР КОЛЕВ МИТЕВ
DIMITAR KOLEV MITEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-13 11:10:36БИОАГРОФУДС 2000
BIOAGROFUDS 2000
TransformingCompany
2015-11-13 11:10:36БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС
BIOVINARNA ORBELUS
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС BIOVINARNA ORBELUS (ЕИК: 203813242)
Check other registries about the company БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС BIOVINARNA ORBELUS (ID: 203813242)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More