Събития с лица свързани с компанията ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 203827060)
Events with persons connected to the company TEDI STROY - INZHENERING (ID: 203827060)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203827060)
Към 2020-05-27 16:46:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-27 16:46:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-02 14:20:40ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TEDI STROY - INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ВОРИНО 2
2017-03-02 14:20:40ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TEDI STROY - INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ВОРИНО 2
2017-03-02 14:20:40КИРИЛ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
KIRIL METODIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-02 14:20:40КИРИЛ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
KIRIL METODIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-02 14:20:40МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
METODI STOYANOV OGNYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: КИРИЛ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
2017-03-02 14:20:40КИРИЛ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
KIRIL METODIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
2017-01-10 13:21:55ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TEDI STROY - INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. ДЖЕРМАН 64
2017-01-10 13:21:55МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
METODI STOYANOV OGNYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-10 13:21:55МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
METODI STOYANOV OGNYANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-01-10 13:21:55ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
IVANKA ANGELOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
2017-01-10 13:21:55МЕТОДИ СТОЯНОВ ОГНЯНОВ
METODI STOYANOV OGNYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
2015-12-08 10:55:32ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ
TEDI STROY - INZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-08 10:55:32ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TEDI STROY - INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 МЛАДОСТ 1А 502 5
2015-12-08 10:55:32ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
TEDI STROY - INZHENERING EOOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ, ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ,ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС-ИЗНОС,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2015-12-08 10:55:32ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
IVANKA ANGELOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-08 10:55:32ИВАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
IVANKA ANGELOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ TEDI STROY - INZHENERING (ЕИК: 203827060)
Check other registries about the company ТЕДИ СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ TEDI STROY - INZHENERING (ID: 203827060)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More