Събития с лица свързани с компанията ДЕМЕТРА ПРИМА (ЕИК: 203828600)
Events with persons connected to the company DEMETRA PRIMA (ID: 203828600)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203828600)
Към 2020-01-17 16:41:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 16:41:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-08 18:10:17ДЕМЕТРА ПРИМА
DEMETRA PRIMA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-12-08 18:10:17ДЕМЕТРА ПРИМА ООД
DEMETRA PRIMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Панайот Волов 5
2015-12-08 18:10:17ДЕМЕТРА ПРИМА ООД
DEMETRA PRIMA OOD
SubjectOfActivity
Търговска дейност с всички разрешени от закона стоки или други вещи; сделки с недвижими имоти; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопански, хранителни и промишлени стоки; внос и износ; туристическа, транспортна и таксиметрова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; всички видове услуги за бита; бартерни сделки в страната и чужбина; реекспорт; фотографски услуги; консултантски, информационни и програмни услуги; маркетинг и лизинг; предприемаческа, комисионна и инвестиционна дейност; търговско посредничество и представителство; строителни и технически услуги; външнотърговска дейност, всички други търговски сделки, незабранени от закона.
2015-12-08 18:10:17ВЕСКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
VESKA HRISTOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-08 18:10:17ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
DIMITAR GEORGIEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-08 18:10:17ВЕСКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
VESKA HRISTOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-12-08 18:10:17ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
DIMITAR GEORGIEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕМЕТРА ПРИМА DEMETRA PRIMA (ЕИК: 203828600)
Check other registries about the company ДЕМЕТРА ПРИМА DEMETRA PRIMA (ID: 203828600)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More