Събития с лица свързани с компанията КРАУН КОНСУЛТ 2015 (ЕИК: 203830544)
Events with persons connected to the company KRAUN KONSULT 2015 (ID: 203830544)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203830544)
Към 2020-02-18 18:11:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:11:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-27 19:09:56КРАУН КОНСУЛТ 2015 ЕООД
KRAUN KONSULT 2015 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Никола Въжаров ул.Пенчо Славейков 7
2015-12-09 17:02:57КРАУН КОНСУЛТ 2015
KRAUN KONSULT 2015
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-09 17:02:57КРАУН КОНСУЛТ 2015 ЕООД
KRAUN KONSULT 2015 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Никола Въжаров ул.Пенчо Славейков 7
2015-12-09 17:02:57КРАУН КОНСУЛТ 2015 ЕООД
KRAUN KONSULT 2015 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ.
2015-12-09 17:02:57СНЕЖАНА НЕДКОВА НЕДКОВА
SNEZHANA NEDKOVA NEDKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-09 17:02:57СНЕЖАНА НЕДКОВА НЕДКОВА
SNEZHANA NEDKOVA NEDKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КРАУН КОНСУЛТ 2015 KRAUN KONSULT 2015 (ЕИК: 203830544)
Check other registries about the company КРАУН КОНСУЛТ 2015 KRAUN KONSULT 2015 (ID: 203830544)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More