Събития с лица свързани с компанията РОДОПСКИ КОНАК (ЕИК: 203834927)
Events with persons connected to the company RODOPSKI KONAK (ID: 203834927)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203834927)
Към 2020-02-19 09:35:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:35:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-23 17:39:00РОДОПСКИ КОНАК ЕООД
RODOPSKI KONAK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ИРЛАНДИЯ 1
2016-02-23 17:39:00ГЕРГАНА ИЛИЕВА СЕРТОВА
GERGANA ILIEVA SERTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-11 19:44:43РОДОПСКИ КОНАК
RODOPSKI KONAK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-11 19:44:43РОДОПСКИ КОНАК ЕООД
RODOPSKI KONAK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 НИКОЛА ЧИЧОВСКИ 29
2015-12-11 19:44:43РОДОПСКИ КОНАК ЕООД
RODOPSKI KONAK EOOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ ЗА ВНОС И ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ, ТОВАРНИ И ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ И ПЪТНА ПОМОЩ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ, ХОТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИE И УСЛУГИ, СЪПЪТСТВАЩИ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ: ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, СЕЛСКИ И ЕКОТУРИЗЪМ, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В Т.Ч. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ ,ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ, ПОКУПКА И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, ДЪРВОДОБИВ, ИЗНОС, ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛ И ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ЧРЕЗ ПОРЪЧКИ ПО ПОЩАТА, ТЕЛЕФОНА ИЛИ ИНТЕРНЕТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ.
2015-12-11 19:44:43ДАНЧО СТЕФАНОВ ЧАТАЛБАШЕВ
DANCHO STEFANOV CHATALBASHEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-11 19:44:43СТОЯН СТЕФАНОВ ЧАТАЛБАШЕВ
STOYAN STEFANOV CHATALBASHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РОДОПСКИ КОНАК RODOPSKI KONAK (ЕИК: 203834927)
Check other registries about the company РОДОПСКИ КОНАК RODOPSKI KONAK (ID: 203834927)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More