Събития с лица свързани с компанията АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА (ЕИК: 203851410)
Events with persons connected to the company AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA (ID: 203851410)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203851410)
Към 2020-01-23 23:20:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 23:20:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-23 13:26:32АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-23 13:26:32АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА ЕООД
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.Кръстьо Българията 34
2015-12-23 13:26:32АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА ЕООД
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA EOOD
SubjectOfActivity
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ - ДОПУСТИМИ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЗЛЗ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.З, AЛ.4 ОТ ЗЛЗ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗЛЗ.
2015-12-23 13:26:32ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА БОЧЕВА
VALERIYA IVANOVA BOCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-23 13:26:32ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА БОЧЕВА
VALERIYA IVANOVA BOCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA (ЕИК: 203851410)
Check other registries about the company АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Д-Р ВАЛЕРИЯ БОЧЕВА AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO KOZHNI I VENERICHESKI BOLESTI D-R VALERIYA BOCHEVA (ID: 203851410)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More