Събития с лица свързани с компанията НОРМА ТРЕЙДИНГ (ЕИК: 203889635)
Events with persons connected to the company NORMA TREYDING (ID: 203889635)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203889635)
Към 2020-05-29 03:40:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-29 03:40:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-22 17:16:43НОРМА ТРЕЙДИНГ
NORMA TREYDING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-01-22 17:16:43НОРМА ТРЕЙДИНГ ЕООД
NORMA TREYDING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 бул. България 97
2016-01-22 17:16:43НОРМА ТРЕЙДИНГ ЕООД
NORMA TREYDING EOOD
SubjectOfActivity
Производство на метални изделия, вътрешна и външнотърговска дейност, бартерни сделки, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, товаро-разтоварна дейност, ремонт, сервиз и продажба на автомобили и резервни части за тях, разкриване и експлоатация на магазини и заведения за обществено хранене, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, търговия с промишлени и строителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, рекламна, дизайнерска, дистрибуторска, строителна и монтажна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина и всякаква стопанска и търговска дейност, разрешени със закон.
2016-01-22 17:16:43НЕДЖАТИ РЮСТЕМОВ ТАСИМОВ
NEDZHATI RYUSTEMOV TASIMOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-22 17:16:43НЕДЖАТИ РЮСТЕМОВ ТАСИМОВ
NEDZHATI RYUSTEMOV TASIMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НОРМА ТРЕЙДИНГ NORMA TREYDING (ЕИК: 203889635)
Check other registries about the company НОРМА ТРЕЙДИНГ NORMA TREYDING (ID: 203889635)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More