Събития с лица свързани с компанията МИНЛ ИНВЕСТ (ЕИК: 203965549)
Events with persons connected to the company MINL INVEST (ID: 203965549)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203965549)
Към 2020-01-23 06:15:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:15:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-09 11:39:18МИНЛ ИНВЕСТ
MINL INVEST
LegalForm
Акционерно дружество
2016-03-09 11:39:18МИНЛ ИНВЕСТ АД
MINL INVEST AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИСКЪР 14
2016-03-09 11:39:18МИНЛ ИНВЕСТ АД
MINL INVEST AD
SubjectOfActivity
Представителство и посредничество на трети дружества и/или лица в страната и в чужбина, придобиване и продажба, внос и износ за трети страни на всякакъв вид стоки, сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижимо имущество – придобиване, продажба, отдаване под наем, лизинг и други, консултантски услуги, инвестиции в страната и чужбина, както и извършване на всякакви други сделки и/или дейности, които не са забранени от българския закон.
2016-03-09 11:39:18ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-03-09 11:39:18СИМЕОН ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ
SIMEON YANKOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-09 11:39:18ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-09 11:39:18ГЕОРГИ ЯВОРОВ БАКЪРДЖИЕВ
GEORGI YAVOROV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата МИНЛ ИНВЕСТ MINL INVEST (ЕИК: 203965549)
Check other registries about the company МИНЛ ИНВЕСТ MINL INVEST (ID: 203965549)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More