Събития с лица свързани с компанията ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС (ЕИК: 204047907)
Events with persons connected to the company PRODZHEST BILDINGS (ID: 204047907)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204047907)
Към 2020-02-19 09:24:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:24:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-28 09:49:00БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraint
2016-11-28 09:49:00ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС ООД
PRODZHEST BILDINGS OOD
Distraints
2016-11-28 09:49:00Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯDescription406
2016-04-23 12:38:04ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС
PRODZHEST BILDINGS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-04-23 12:38:04ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС ООД
PRODZHEST BILDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Густав Вайганд 14-партер
2016-04-23 12:38:04ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС ООД
PRODZHEST BILDINGS OOD
SubjectOfActivity
Проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради, инженеринг, вътрешно и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, маркетинг и мениджмънт, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
2016-04-23 12:38:04Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-23 12:38:04Иван Стефанов Стефанов
Ivan Stefanov Stefanov
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-23 12:38:04Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-23 12:38:04Иван Стефанов Стефанов
Ivan Stefanov Stefanov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС PRODZHEST BILDINGS (ЕИК: 204047907)
Check other registries about the company ПРОДЖЕСТ БИЛДИНГС PRODZHEST BILDINGS (ID: 204047907)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More