Събития с лица свързани с компанията ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ (ЕИК: 204051460)
Events with persons connected to the company ZELENO UPRAVLENIE (ID: 204051460)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204051460)
Към 2020-02-17 04:00:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:00:19 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 305 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-11 16:49:09Чавдар Тодоров Тодоров
CHavdar Todorov Todorov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-11 16:49:09МАПЕКС АД
MAPEKS AD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-11 16:49:09Никола Георгиев Калоянов
Nikola Georgiev Kaloyanov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-11 16:49:09Искра Петрова Стефанова
Iskra Petrova Stefanova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-25 20:09:35ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ
ZELENO UPRAVLENIE
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-04-25 20:09:35ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ООД
ZELENO UPRAVLENIE OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Берковица 3500 ул. Кочо Честименски 13
2016-04-25 20:09:35ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ООД
ZELENO UPRAVLENIE OOD
SubjectOfActivity
Научно-развойна дейност, производства с ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии, вкл. дигитализация на културно-историческо наследство; развлекателни и образователни игри, извършване на, 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; дейности в областта на езиковите технологии; изработка на уеб, хибридни и native приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката; инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи; разработка на системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството; създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи; проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; изработване на интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“; изследователска дейност в областта ба чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства); разработване на методи за чисто производство, съхранение, преработка; медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм); разработване на нано-технологии в услуга на медицината; разработване на био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот и на „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси; производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода; зелена икономика; разрабоване на компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; търговия, внос, износ и реекспорт на всякакви видове стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност, предприемаческа дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакъв вид търговска дейност, която не е забранена със закон.
2016-04-25 20:09:35Чавдар Тодоров Тодоров
CHavdar Todorov Todorov
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-25 20:09:35Чавдар Тодоров Тодоров
CHavdar Todorov Todorov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-25 20:09:35Никола Георгиев Стоянов
Nikola Georgiev Stoyanov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-25 20:09:35Искра Петрова Стефанова
Iskra Petrova Stefanova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-25 20:09:35МАПЕКС АД
MAPEKS AD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ZELENO UPRAVLENIE (ЕИК: 204051460)
Check other registries about the company ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ZELENO UPRAVLENIE (ID: 204051460)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More