Събития с лица свързани с компанията КОСБЕТ МАКС (ЕИК: 204064618)
Events with persons connected to the company KOSBET MAKS (ID: 204064618)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204064618)
Към 2020-01-23 02:58:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:58:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-05 11:33:22КОСБЕТ МАКС
KOSBET MAKS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-05-05 11:33:22КОСБЕТ МАКС ООД
KOSBET MAKS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Искър 14
2016-05-05 11:33:22КОСБЕТ МАКС ООД
KOSBET MAKS OOD
SubjectOfActivity
Организиране на забавни игри и игри за развлечение, както и други - незабранени със закон дейности.
2016-05-05 11:33:22Георги Кънчев Попов
Georgi Kanchev Popov
БЪЛГАРИЯManager
2016-05-05 11:33:22РАХМАН ХАРАДИНИ
RAHMAN HARADINI
СЪРБИЯPartner
2016-05-05 11:33:22КОСЛОТ ООД
KOSLOT OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-05 11:33:22САФЕТ АРАДИНОВИЧ
SAFET ARADINOVICH
СЪРБИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КОСБЕТ МАКС KOSBET MAKS (ЕИК: 204064618)
Check other registries about the company КОСБЕТ МАКС KOSBET MAKS (ID: 204064618)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More