Събития с лица свързани с компанията БЕ ХОЛДИНГ (ЕИК: 204145073)
Events with persons connected to the company BE HOLDING (ID: 204145073)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204145073)
Към 2020-02-17 03:45:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:45:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-30 14:24:07БЕ ХОЛДИНГ
BE HOLDING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-06-30 14:24:07БЕ ХОЛДИНГ ООД
BE HOLDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРИЯ 118
2016-06-30 14:24:07БЕ ХОЛДИНГ ООД
BE HOLDING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРИЯ 118
2016-06-30 14:24:07БЕ ХОЛДИНГ ООД
BE HOLDING OOD
SubjectOfActivity
Придобиване, оценка, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участва; вътрешна и международна търговия; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона;
2016-06-30 14:24:07ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НОЧЕВ
VLADIMIR PETROV NOCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-06-30 14:24:07БАКИ ИБРАХИМ БЕДЕЛ
BAKI IBRAHIM BEDEL
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-30 14:24:07ЕЛИ ЛЕВИ
ELI LEVI
ГЕРМАНИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БЕ ХОЛДИНГ BE HOLDING (ЕИК: 204145073)
Check other registries about the company БЕ ХОЛДИНГ BE HOLDING (ID: 204145073)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More