Събития с лица свързани с компанията ИВЕН ВТ (ЕИК: 204167479)
Events with persons connected to the company IVEN VT (ID: 204167479)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204167479)
Към 2020-02-29 03:20:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:20:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-17 16:52:55ИВЕН ВТ ООД
IVEN VT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Твърдишки проход №23
2016-07-14 18:40:45ИВЕН ВТ
IVEN VT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-07-14 18:40:45ИВЕН ВТ ООД
IVEN VT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Твърдишки проход №23
2016-07-14 18:40:45ИВЕН ВТ ООД
IVEN VT OOD
SubjectOfActivity
търговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормативно ограничителен режим; маркетингова дейност; комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност; посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; консултантски услуги; хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейности в страната и чужбина, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон
2016-07-14 18:40:45Йорданка Янкова Станчева
Yordanka YAnkova Stancheva
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-14 18:40:45Йорданка Янкова Станчева
Yordanka YAnkova Stancheva
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-14 18:40:45Райна Стефанова Денчева
Rayna Stefanova Dencheva
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИВЕН ВТ IVEN VT (ЕИК: 204167479)
Check other registries about the company ИВЕН ВТ IVEN VT (ID: 204167479)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More