Събития с лица свързани с компанията Лонч Хъб Фънд II (ЕИК: 204174598)
Events with persons connected to the company Lonch Hab Fand II (ID: 204174598)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204174598)
Към 2020-01-23 23:40:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 23:40:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-07-20 15:15:36Лонч Хъб Фънд II
Lonch Hab Fand II
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-07-20 15:15:36Лонч Хъб Фънд II ООД
Lonch Hab Fand II OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. „Д-р Христо Стамболски” 3
2016-07-20 15:15:36Лонч Хъб Фънд II ООД
Lonch Hab Fand II OOD
SubjectOfActivity
Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
2016-07-20 15:15:36Станислав Максимов Сираков
Stanislav Maksimov Sirakov
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-20 15:15:36Стефан Ганчев Ганчев
Stefan Ganchev Ganchev
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-20 15:15:36Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-20 15:15:36Станислав Максимов Сираков
Stanislav Maksimov Sirakov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-20 15:15:36Стефан Ганчев Ганчев
Stefan Ganchev Ganchev
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-20 15:15:36Любен Силвиев Белов
Lyuben Silviev Belov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Лонч Хъб Фънд II Lonch Hab Fand II (ЕИК: 204174598)
Check other registries about the company Лонч Хъб Фънд II Lonch Hab Fand II (ID: 204174598)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More