Събития с лица свързани с компанията Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс (ЕИК: 204286992)
Events with persons connected to the company Earport Divelopmant Solyushans (ID: 204286992)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204286992)
Към 2020-01-23 22:45:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 22:45:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-10 18:33:02Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс ЕООД
Earport Divelopmant Solyushans EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Първа българска армия 11
2017-02-10 18:33:02ЮРИЙ СТОЯНОВ,
YURIY STOYANOV,
ГЕРМАНИЯManager
2017-02-10 18:33:02ЮРИЙ СТОЯНОВ,
YURIY STOYANOV,
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner
2017-02-10 18:33:02ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ЮРИЙ СТОЯНОВ,
2017-02-10 18:33:02ЮРИЙ СТОЯНОВ,
YURIY STOYANOV,
ГЕРМАНИЯShareTransfer
1000 Buy from: ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
2016-10-12 17:29:49Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс
Earport Divelopmant Solyushans
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-10-12 17:29:49Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс ЕООД
Earport Divelopmant Solyushans EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 50А 2
2016-10-12 17:29:49Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс ЕООД
Earport Divelopmant Solyushans EOOD
SubjectOfActivity
Консултации, свързани с изследвания, проучвания и изготвяне на :документация за участие в процедури за концесиониране на летища за обществен транспорт; документация за лицензиране на летищни и наземни оператори; документация за лицензиране на авиокомпании; изготвяне на генерални планове на летища за обществен транспорт; извършване на финансови и правни анализи ; изготвяне на предпроектни проучвания, свързани с инвестиции в летища и авиокомпании; изготвяне на проучвания за развитие на авиационен трафик; Представителство на чуждестранни летищни оператори и авиокомпании и консултации, свързани с тяхната дейност в Република България, между които: управление на проекти; координация между възложители и държавни и общински органи за изпълнение на проекти; съдействие на възложители за постигане на дългосрочни цели; Всяка друга незабранена от закона дейност за подпомагане развитието на летища за обществен транспорт и на български и чуждестранни авиокомпании
2016-10-12 17:29:49ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-12 17:29:49ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс Earport Divelopmant Solyushans (ЕИК: 204286992)
Check other registries about the company Еърпорт Дивелопмънт Солюшънс Earport Divelopmant Solyushans (ID: 204286992)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More