Събития с лица свързани с компанията ЕКОСТРИЙМ (ЕИК: 204306644)
Events with persons connected to the company EKOSTRIYM (ID: 204306644)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204306644)
Към 2020-02-17 04:53:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:53:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-31 12:16:11ЕКОСТРИЙМ
EKOSTRIYM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-03-31 12:16:11ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-31 12:16:11РИМАН ЙОРДАНОВ МАВРОДИНОВ
RIMAN YORDANOV MAVRODINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2017-03-31 12:16:11ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: РИМАН ЙОРДАНОВ МАВРОДИНОВ
2016-10-26 11:12:05ЕКОСТРИЙМ
EKOSTRIYM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-10-26 11:12:05ЕКОСТРИЙМ ООД
EKOSTRIYM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Цар Иван Александър 13
2016-10-26 11:12:05ЕКОСТРИЙМ ООД
EKOSTRIYM OOD
SubjectOfActivity
Покупко-продажба на автомобили, селскостопанска техника и инвентар. Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски. Дърводобив и дървообработване. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, търговия, импорт и експорт на промишлени, не промишлени и селскостопански стоки в страната и чужбина, ресторантьорство, транспортни услуги, товарен, международен и вътрешен транспорт, спедиторска, строителна, както и друга дейност, разрешена от действащата нормативна уредба.
2016-10-26 11:12:05ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-10-26 11:12:05ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-10-26 11:12:05РИМАН ЙОРДАНОВ МАВРОДИНОВ
RIMAN YORDANOV MAVRODINOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКОСТРИЙМ EKOSTRIYM (ЕИК: 204306644)
Check other registries about the company ЕКОСТРИЙМ EKOSTRIYM (ID: 204306644)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More