Събития с лица свързани с компанията ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ (ЕИК: 204316439)
Events with persons connected to the company PAYANIAR KEPITAL (ID: 204316439)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204316439)
Към 2020-01-18 00:50:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:50:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-19 18:48:00ИВЕЛИНА ЦАНКОВА КАВУРСКА
IVELINA TSANKOVA KAVURSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-01 17:17:34ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ
PAYANIAR KEPITAL
LegalForm
Акционерно дружество
2016-11-01 17:17:34ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ АД
PAYANIAR KEPITAL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Христо Ботев“ № 28, ет.3
2016-11-01 17:17:34ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ АД
PAYANIAR KEPITAL AD
SubjectOfActivity
Изготвяне на анализи, бизнес и инвестиционни планове, сделки с интелектуална собственост, управление на местни и чужди инвестиции, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, консултантска и проучвателна дейност, маркетингови услуги - маркетингови проучвания, стратегии, преоценки на имущество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон
2016-11-01 17:17:34Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-01 17:17:34Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-11-01 17:17:34Станимир Светославов Василев
Stanimir Svetoslavov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-01 17:17:34Неделчо Йорданов Спасов
Nedelcho Yordanov Spasov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-01 17:17:34Кирил Крумов Михайлов
Kiril Krumov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ PAYANIAR KEPITAL (ЕИК: 204316439)
Check other registries about the company ПАЙЪНИЪР КЕПИТЪЛ PAYANIAR KEPITAL (ID: 204316439)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More