Събития с лица свързани с компанията ХЮМАНИТА (ЕИК: 204352129)
Events with persons connected to the company HYUMANITA (ID: 204352129)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204352129)
Към 2020-02-18 16:31:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:31:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-09 17:23:15МИРОСЛАВ МИЛКОВ СТЕФАНОВ
MIROSLAV MILKOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-09 17:23:15ТОДОР ИЛИЕВ ИВАНДЖИКОВ
TODOR ILIEV IVANDZHIKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-14 12:55:35ХЮМАНИТА
HYUMANITA
LegalForm
Акционерно дружество
2016-11-14 12:55:35ХЮМАНИТА АД
HYUMANITA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Цар Калоян 8
2016-11-14 12:55:35ХЮМАНИТА АД
HYUMANITA AD
SubjectOfActivity
Търговия с дрехи и други текстилни изделия втора употреба, търговско представителство и търговско посредничество, както и всяка друга дейност незабранена от действащото законодателство.
2016-11-14 12:55:35РАЙНЕР КАРЛ-ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД
RAYNER KARL-HAYNTS VERNER ZIGMUND
ГЕРМАНИЯRepresentative
2016-11-14 12:55:35НИКОЛА РАДОСЛАВОВ ПЕШЕВ
NIKOLA RADOSLAVOV PESHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-14 12:55:35ОЛИВЕР ДЮМПЕ
OLIVER DYUMPE
ГЕРМАНИЯDirector
2016-11-14 12:55:35ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
IVAYLO VASILEV GOSPODINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-14 12:55:35ГЕОРГИ НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ
GEORGI NESTOROV NESTOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-14 12:55:35РАЙНЕР КАРЛ-ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД
RAYNER KARL-HAYNTS VERNER ZIGMUND
ГЕРМАНИЯDirector
2016-11-14 12:55:35ХЮМАНИТА
HYUMANITA
TransformingCompany
2016-11-14 12:55:35ХЮМАНИТА
HYUMANITA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ХЮМАНИТА HYUMANITA (ЕИК: 204352129)
Check other registries about the company ХЮМАНИТА HYUMANITA (ID: 204352129)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More